nieuws

Huurprijs winkels daalt zesde jaar op rij

Financieel

Huurprijs winkels daalt zesde jaar op rij
Dam 87-88 in Amsterdam

De huurprijzen voor winkelruimte in Nederland zijn in 2018 voor het zesde opeenvolgende jaar gedaald.

De gemiddelde huurprijs bedraagt nu 655 euro per vierkante meter per jaar. In 2017 was dat 669 euro. Daarmee ligt de gemiddelde huurprijs op een vergelijkbaar niveau als in 2007. Dat blijkt uit het jaarlijkse huurprijzenonderzoek van vastgoedadviseur JLL.

• In het afgelopen jaar bleef de gemiddelde huurprijs voor 52 procent van de onderzochte locaties stabiel. Op 42 procent van de locaties daalde de gemiddelde huurprijs.
• Kleine steden laten relatief gezien nog altijd de sterkste huurprijsdaling zien. In 2019 ligt de gemiddelde huurprijs in steden met minder dan 100.000 inwoners 4,5 procent lager dan een jaar eerder.
• Amsterdam is een uitzondering op het totale marktbeeld, daar blijft de gemiddelde huurprijs stijgen als gevolg van de groeiende bezoekersstromen.

JLL onderzocht de ontwikkeling van de huurprijzen op 189 Nederlandse winkellocaties in de periode tussen 1 januari 2018 tot 1 januari 2019. Daaruit blijkt dat in de afgelopen twaalf maanden op veel locaties de huurprijzen stabiel zijn gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal locaties met een dalende huurprijs nam in 2018 iets af. De huurprijs steeg op elf locaties, in 98 gevallen bleef deze gelijk en 80 locaties lieten een huurprijsdaling zien.

Amsterdam koploper

Amsterdam is de absolute koploper wanneer het om de huurprijzen gaat. De top vijf van locaties in Nederland met de hoogste huurprijs bestaat uit Amsterdamse winkelstraten, zie de tabel onderaan dit bericht. Ook is Amsterdam koploper als het gaat om de stijging van de gemiddelde huurprijs. Sinds 2005 is de gemiddelde nominale huurprijs op de beste locaties van Amsterdam gestegen met maar liefst 88 procent. Voor het gemiddelde van Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven geldt over dezelfde periode een prijsstijging van vijftien procent.

Het toerisme is een belangrijke oorzaak van de sterke positie van Amsterdam in de winkelmarkt. Sven Bertens, Head of Research & Strategy bij JLL zegt hierover: ‘De Kalverstraat is historisch gezien de locatie waar de hoogste huurprijzen betaald worden. Door de groeiende stroom toeristen in de hoofdstad, waarvan het merendeel via het Damrak de stad betreedt, is het Damrak een steeds populairdere locatie voor retailers om zich te vestigen. Daarbij speelt niet alleen de omzet die zij kunnen behalen een rol, maar ook de zichtbaarheid voor hun (inter)nationale klanten.’

De Kalverstraat is historisch gezien de duurste winkelstraat. Door de groeiende stroom toeristen is het Damrak steeds populairder.

Normalisatie buiten Amsterdam

Buiten Amsterdam normaliseerde de huurprijs over het algemeen. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven lag de gemiddelde huurprijs per 1 januari 2019 1,8 procent lager dan een jaar eerder. In de overige steden in de top-20 grootste steden daalde de gemiddelde huurprijs met 1,6 procent. In de overige steden met 100.000 inwoners of meer was dat 2,1 procent. In steden kleiner dan 100.000 inwoners daalde de huurprijs het afgelopen jaar het sterkst, met maar liefst 4,5 procent.

De trend van dalende huurprijzen werd in de steden buiten de top vijf al in 2012 ingezet. Amsterdam is de enige stad in Nederland die zich nog weet te onttrekken aan het beeld van dalende huurprijzen. De normalisatie buiten Amsterdam heeft vooral te maken met de toegenomen onzekerheid bij retailers over de winkelmarkt, het groeiende percentage online bestedingen en de stijgende kosten voor personeel en productie. Hoewel dat de omzet van veel retailers in de afgelopen periode juist steeg, zijn het de (sneller) stijgende kosten die bij hen de winstmarge onder druk zetten.

JLL rapporteerde over 2017 nog een afvlakking van de dalende huurprijzen. Over 2016 mat JLL een gemiddelde huurprijsdaling van 4,5 procent, met als uitzondering huurstijgingen in Amsterdam en Dordrecht. In 2015 daalden de winkelhuren voor het vijfde jaar op rij.

Foto's

Reageer op dit artikel