nieuws

Opslag duurzame energie treft woningbezitter

Financieel

De belastingen op een gemiddelde gas- en elektrarekening van een eigen woning schieten volgend jaar met 25 procent omhoog. Huiseigenaren gaan daardoor in 2019 gemiddeld ruim 150 euro meer aan energiebelasting betalen.

Opslag duurzame energie treft woningbezitter

Dat heeft Vereniging Eigen Huis berekend op basis van nu bekende informatie. De stijging van de energierekening is het resultaat van de optelsom van een hogere energiebelasting op gas, een forse verhoging van de zogeheten opslag duurzame energie, een verlaging van de belasting op elektra en een kleinere korting op de energiebelasting. De belastingverhogingen benadelen vooral mensen die zelf niet in staat zijn om hun huis energiezuiniger te maken.

Vereniging Eigen Huis vindt dit onrechtvaardig, zegt algemeen directeur Cindy van de Velde: ‘Het is aan het kabinet om niet alleen de lasten te verhogen, maar ook om mensen te helpen om hun huis energiezuiniger te maken. Tot nu toe is dergelijk overheidsbeleid nog ver te zoeken. Veel mensen kunnen hun verbruik nauwelijks verminderen en moeten eerst nog flink sparen om hun huis energiezuiniger te maken.’ De overheid wil een klimaatneutrale woningmarkt in 2050.

Dit jaar betaalt een woningeigenaar met een gemiddeld gezinsverbruik via zijn energierekening 614 euro aan belastingen. In 2019 zal dit bedrag met 25 procent oplopen naar 766 euro. De stijging van 152 komt voor een groot deel door de toename van de opslag duurzame energie met 66 euro. Als tweede gaat de belasting op gas omhoog, terwijl de belasting op elektriciteit daalt. Per saldo betaalt een huiseigenaar hierdoor volgend jaar 24 euro meer energiebelasting. Tot slot daalt volgend jaar de korting op energiebelasting. Dat resulteert in een belastingstijging van gemiddeld 62 euro.

Bij de doorrekening van de voorgenomen tarieven voor 2019 gaat de minister uit van een landelijk gemiddeld verbruik van alle huur- en koopwoningen bij elkaar, inclusief zeer energiezuinige en nul-op-de-meter-nieuwbouwwoningen. Het gemiddeld energieverbruik van koopwoningen ligt volgens vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS op 3.300 KWh elektra en 1.470 m3 gas. Daardoor kunnen huiseigenaren volgend jaar een hogere energierekening verwachten dan het ministerie laat zien. De overheid wil ook de belasting op gas verhogen vanwege de schade door gaswinning.

Reageer op dit artikel