nieuws

Lager resultaat voor Wereldhave

Financieel

Vastgoedbedrijf Wereldhave heeft in de eerste jaarhelft een iets lager direct resultaat geboekt. Het indirecte resultaat (waardeontwikkeling) pakte zelfs 45,5 miljoen euro negatief uit.

Lager resultaat voor Wereldhave

Dat maakte de winkelcentrumbelegger dinsdag voorbeurs bekend. Het totaalresultaat kwam uit op 29 miljoen, tegen 74,2 miljoen een jaar geleden. De terugval is hoofdzakelijk te wijten aan het fors lagere indirecte resultaat. In Nederland (-25,9 miljoen euro) , Finland (-16,3 miljoen) en Frankrijk (-4,1 miljoen) moest worden afgeboekt op de centra. Dit gold ook voor de Belgische kantorenportefeuille (-6,9 miljoen) maar daar stond een opwaardering van de Belgische winkelportefeuille (+10,2 miljoen) tegenover.

Het resultaat per aandeel pakte een fractie lager uit dan in de overeenkomstige periode vorig jaar: 1,70 euro tegen 1,72 euro een jaar geleden. De winst per aandeel voor heel 2018 zal in een range liggen van 3,33 euro tot 3,38 euro, verwacht de vastgoedonderneming. Eerder werd gesproken over een bandbreedte van 3,30-3,40 euro.

De bezettingsgraad ging wel wat omhoog: van 95,5 procent naar 96,1 procent.

Het in Amsterdam genoteerde bedrijf is actief in Nederland, België, Finland en Frankrijk. Volgens het fondsmanagement lag de Nederlandse winkelmarkt er goed bij net als in de tweede helft van 2017. Afgezien van Men at Work en Kijkshop waren er hier geen grote faillissementen van retailers te betreuren. Wel wordt de kloof tussen kwaliteitscentra met een breed aanbod en de kleinere winkelcentra groter. ‘De hogere bezettingsgraad weerspiegelt de kwaliteit van onze centra’, concludeert Wereldhave tevreden.

In België constateert het bedrijf minder vraag naar winkelruimte, ook aan de hoofdwinkelstraten, maar niet in het eigen segment. Werelhave belegt in grotere winkelcentra met een goed ontwikkeld verzorgingsgebied. ‘Onze strategie om de goede retailers uit te pikken en de huren betaalbaar te houden werpt hier zijn vruchten af’.

In Finland heeft Wereldhave als enige bezitting het reusachtige winkelcentrum Itis in Helsinki. Hoewel de winkelomzetten wat tegenvallen ondanks de redelijk gunstige economische ontwikkeling, doet Itis het goed met beperkte leegstand en een toenemende vraag. In bijna alle gesloten contracten is de huurprijs op hetzelfde niveau gebleven of verhoogd.

Eerder dit jaar zag het zwaar ondergewaardeerde beursfonds zich genoodzaakt de dividenduitkering structureel te verlagen. Zorgenkindje blijft Frankrijk. Ondanks de economische groei van 2 procent staan de consumentenuitgaven onder druk en blijft de werkloosheid hoog. ‘De algemene huurcondities zijn in Frankrijk slechter dan in andere landen.’ Niettemin wist het Nederlandse vastgoedbedrijf de bezettingsgraad in zijn Franse centra te verhogen van 93, 2 procent naar 93,6 procent. Ook trokken de centra 3,4 procent meer bezoekers. Ondanks een indexatie van 1,8 procent daalden de Franse huurinkomsten met 3,9 procent.

 

Reageer op dit artikel