blog

Vastgoedmanager geeft huurder gevoel van thuiskomen

Financieel

Deze keer schrijf ik de column als een trots voorzitter van VGM NL. Het is deze week tien jaar geleden dat Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) is opgericht. Die oprichting gaf uitvoering aan het besluit dat ruim een week daarvoor was genomen door een groot aantal vastgoedmanagers.

Vastgoedmanager geeft huurder gevoel van thuiskomen
Eric Verwey

In de pers stond:  ‘… deze nieuwe belangenvereniging voorziet in één sterke vertegenwoordiger in de vastgoedmanagement-branche. Vastgoedmanagement Nederland streeft na de erkende gesprekspartner te worden voor markt en overheid. Daarnaast richt zij zich op verdere professionalisering en integrale kwaliteitsverbetering van het vak en dienstverlening aan zijn leden.’

Trots op de beroepsgroep die er de afgelopen tien  jaar in is geslaagd zich op veel fronten te ontwikkelen. Een vastgoedmanager anno 2019 is een adviseur die op basis van zijn kennis en kunde bijdraagt aan het rendement van vastgoedbeleggingen. Daarnaast zorgt hij er – namens die eigenaar voor – dat een huurder zich ‘thuis’ voelt in ‘zijn’ woning, winkel of kantoor. Trots dat de vereniging een steentje aan die ontwikkeling heeft bijgedragen als sterke vertegenwoordiger in de vastgoed én VvE management-markt. De vereniging is de gesprekspartner namens de sector voor markt en overheid.

Vastgoedexploitatiedata

Een hoogtepunt is de realisatie van de database met vastgoedexploitatiedata. Voor leden zijn meer dan vijftien dashboards, waaronder ‘Duurzaamheid kantoren’, Servicekosten kantoren’ en ‘Transactiedata huurwoningen’ beschikbaar. Deze dashboards ondersteunen vastgoedmanagers in de beoordeling van hun eigen prestaties ten opzichte van de con-collega’s en in hun dienstverlening aan opdrachtgevers. Een tool die vastgoed- en VvE managers voedt met kennis over de gebouwen die zijn in portefeuille hebben.

Een ander wapenfeit is directe vertegenwoordiging in de werkgroep Wet- en regelgeving Appartementsrecht, waardoor we direct betrokken zijn bij de voorstellen om tot harmonisatie en uniformering van de belangrijkste regels binnen het appartementsrecht te komen door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur.

Bindende factor

Ook de plannen voor de komende jaren zijn ambitieus. Waarbij we als branchevereniging in zullen moeten spelen op ontwikkelingen die zich voordoen in de vastgoedmanagement markt. Er ontstaan een aantal grote (internationale) vastgoedmanagement-organisaties, naast een fors aantal lokale zakelijke dienstverleners. Maar juist dan kan de vereniging een bindende factor zijn die de gehele beroepsgroep ondersteunt en gezamenlijk stappen laat maken.

Centraal in de plannen staat kennisdeling, met behulp van de Database. Maar ook door het faciliteren van opleidingsroutes waardoor we gezamenlijk invulling geven aan de ontwikkeling van de professionals die werken in de sector. Op basis van kennis en feiten zullen we ook onze lobby richting politiek en markt onderbouwen, waardoor de vereniging zich, net als haar leden blijft ontwikkelen en die sterke vertegenwoordiger en erkende gesprekspartner blijft.

Het draait om mensen

Graag eindig ik met een woord van dank aan onze bureaumedewerkers, (oud) commissie- en bestuursleden. Een vereniging draait om deze mensen die al jaren met elkaar samenwerken om de doelstelling te bereiken. Ik heb er vertrouwen in dat we ook de komende tien jaar wederom gezamenlijk mooie dingen zullen bereiken.

Over de auteur:
Eric Verwey is voorzitter VGM NL

Reageer op dit artikel