blog

De jeugd heeft de toekomst!

Financieel

Het onderwerp integriteit staat sinds de Klimop-vastgoedfraude hoog op de agenda van brancheverenigingen.

De jeugd heeft de toekomst!
Eric Verwey

Integriteit is een containerbegrip dat vele aspecten kent. Naast financiële fraude wordt er in de vastgoedmarkt ook gediscrimineerd en geïntimideerd. Hierbij merk ik op dat het een enorm kleine groep is die een negatief beeld veroorzaakt. Nu de vastgoedmarkt weer volledig uit het dal is en op punten oververhit raakt, is het juist belangrijk je bewust te zijn van de spelregels, waarden en normen die je toepast. Hoe handelen we als het er echt op aan komt?

Onder leiding van minister Ollongren wordt gewerkt aan een aanpak Goed Verhuurderschap. Hierbij gaat het om de vraag hoe malafide huisjesmelkers aangepakt kunnen worden met behulp van concreet instrumentarium voor gemeenten en marktpartijen.

In IOV-verband, het IntegriteitsOverleg Vastgoedmarkt, hebben we recent kennis gemaakt met ‘acquisiteurs’ van de Fiod. Acquisiteurs hebben, vanuit het Team Criminele Inlichtingen, een vrijer contact met personen in de markt, met als doel informatie te vergaren en meldingen te ontvangen. De mogelijkheid om afgeschermd te melden, biedt een vertrouwelijke methode om misstanden te melden.

Maar wat mij werkelijk positief stemt is het initiatief van de ‘Jong’-afdelingen van Neprom, IVBN, Rics, Aedes, VGM NL en Fresh om eind deze november 2018 een bijeenkomst over integriteit te organiseren. Onder de titel Legally right, but morally wrong? delen inspirerende sprekers een aantal interessante vraagstukken en nemen ze de young professionals mee in een aantal dilemma’s.

Met dit soort initiatieven heb ik er vertrouwen in dat ook in de toekomst misstanden en excessen uitzondering blijven in de vastgoedmarkt. Tenslotte … de jeugd heeft de toekomst!

Over de auteur:
Eric Verwey is voorzitter van branchevereniging van vastgoedbeheerders VGM NL.

Reageer op dit artikel