blog

Het spel en de knikkers

Financieel

De vastgoedprofessional voelt zich onderbetaald, zo constateert Vastgoedmarkt op basis van een onderzoek dat werd gehouden in samenwerking met organisatieadviesbureau Berenschot.

Het spel en de knikkers
Johannes van Bentum

Ruim 30 procent van de medewerkers in de vastgoedsector meent elders beter te kunnen. En stappen dus makkelijk over naar een concurrent, waar zij hetzelfde werk gaan doen tegen een hoger salaris (zie hier het complete onderzoek).

Verschillende ondernemers in de vastgoedsector hebben zich hierover de afgelopen maanden tegen mij beklaagd. Zij voelen zich door hun medewerkers misbruikt als opleidingsinstituut. Zij halen junioren binnen, leiden die op, geven hen verantwoordelijkheid en weg zijn ze. Met het aantrekken van de markt groeit voor ondernemingen het aantal transacties en daarmee het werk. De vacatures vliegen werkzoekende vastgoedprofessionals inmiddels om de oren.

Niet alleen de vastgoedsector voelt hiervan de gevolgen. Overal in het Nederlandse bedrijfsleven worden nieuwe mensen gezocht. Met als gevolg een toenemende spanning op de arbeidsmarkt. Doordat de crisisjaren hebben geleid tot stilstand in salaris – soms moest zelfs salaris worden ingeleverd – vliegen de voorheen trouwe medewerkers nu even gemakkelijk uit.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft gewaarschuwd de loonmatiging niet te lang aan te houden. Het is op de lange duur onhoudbaar. Het drukt weliswaar de inflatie, maar het remt ook de economische groei. De Zuid-Europese landen krijgen van economen regelmatig het verwijt dat de lonen daar juist op een te hoog niveau liggen. Door in Nederland de salarissen in gematigd tempo te laten stijgen, komen wij vanzelf weer in de pas met de Zuid-Europese broeders.

De vastgoedsector zal daarvan rechtstreeks profiteren. Want als het Nederland lukt ruimer in de vraag naar middenhuurwoningen te voorzien, moeten er natuurlijk ook huurders zijn met een salaris waaruit zij die huur kunnen betalen. Zolang de huidige werkgever daar niet in voorziet, zullen werknemers stemmen met de voeten. Zo komt de carrousel waarin werknemers circuleren binnen een sector op gang.

Dat die carrousel in de vastgoedsector al op een redelijke snelheid draait, blijkt eruit dat werknemers steeds korter bij hun huidige werkgever in dienst zijn. Was twee jaar geleden nog de helft van de respondenten vijf jaar of korter in dienst, nu komt dat aantal op drie jaar. Bedrijven die hun medewerkers niet marktconform betalen, zouden de slag om talent kunnen verliezen.

Over de auteur
Johannes van Bentum is hoofdredacteur van Vastgoedmarkt

Dit hoofdredactionele commentaar verscheen in Vastgoedmarkt van februari 2018.

Reageer op dit artikel