nieuws

NFC Index Kantoren 2018: stijgende trend zet door

Data en technologie

NFC Index Kantoren 2018: stijgende trend zet door

In de facilitaire sector werd in Nederland in 2017, inclusief vastgoed, ruim 75 miljard euro omgezet. Exclusief vastgoed bedroeg de omzet ruim 32 miljard euro. Dat is goed voor bijna 5 procent van het bruto binnenlands product. FMN publiceerde de cijfers over 2018 voor facilitair beheer.

FMN is partner van de internationale organisatie voor facility management, IFMA.

FMN presenteerde op 6 juni de 16e NFC Index Kantoren 2018. De kengetallen van de NFC Index geven inzicht in de ontwikkeling van de facilitaire kosten. In 2018 stijgen de kosten per vierkante meter (vvo) met 2,1 procent naar  490,- euro exclusief btw. De kosten voor Gebouw en Infrastructuur laten op de meeste onderdelen een stijging zien. Er is ook dit jaar weer een toename van de kosten voor Accommodatie, Parkeren en Werkplekomgeving. De kosten voor Schoonmaak dalen dit jaar licht. De kosten voor Mens en Organisatie laten een wisselend beeld zien. De kosten voor Beveiliging nemen toe; een stijging die ook de laatste jaren al waarneembaar was. Bij Hospitality is er sprake van een daling van de kosten voor Restaurant & Automaten. Voor logistiek zien we de kosten licht stijgen.

De ICT-kosten (werkplekgerelateerd) per vierkante meter blijven vrijwel onveranderd. Belangrijke elementen hierin dalingen in de kosten van Centrale en Gedistribueerde Diensten en Telematica. De kosten voor Management & Advies gingen fors omhoog mede door aandacht voor security en gebruik van cloudoplossingen. De kosten voor Werkplekbeheer stegen licht.

De kosten per vierkante meter voor Strategisch Facility Management en Horizontale functies dalen. Door de stijging van de kosten van het Tactisch Management is de daling van de kosten van de totale overhead minder sterk.

2018 in cijfers

Kantoren 2018 =  490,- euro per m2 vvo, exclusief btw.

In 2018 stegen de facilitaire kosten met 2,1 procent ten opzichte van die in 2017.

In 2018 daalde het vloeroppervlak per werkplek naar 19,8 m² vvo.

Over de NFC Index en FMN

De indices van de NFC Index zijn dé referenties voor kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoorhoudende organisaties en het onderwijs. De indices leveren relevante managementinformatie voor mogelijkheden op het gebied van kostenefficiency. Op 1 januari 2018 fuseerden de vereniging NFC Index en FMN, dé beroepsvereniging voor het facilitaire domein en maakt de NFC Index als onafhankelijke benchmark deel uit van het aanbod van FMN. De leden van FMN zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren en diverse facilitaire branches. In de facilitaire sector werd in Nederland in 2017, inclusief vastgoed, ruim 75 miljard euro omgezet*). Exclusief vastgoed bedroeg de omzet ruim 32 miljard euro. Dat is goed voor bijna 5 procent van het bruto binnenlands product. FMN is partner van de internationale organisatie voor facility management, IFMA.

Reageer op dit artikel