nieuws

IVBN: Bernhardtaks staat haaks op noodknop

Beleggingen

Volgens institutionele beleggersvereniging IVBN staat het actieplan van de ChristenUnie voor de woningmarkt haaks op de noodknop die deze partij ondersteunt.

IVBN:  Bernhardtaks staat haaks op noodknop
Woningbelegger Prins Bernhard Jr.

In aanloop naar de Statenverkiezingen heeft de ChristenUnie een pamflet gepresenteerd voor de woningmarkt. Om het duur doorverhuren van pandjes fiscaal onaantrekkelijker te maken wil de regeringspartij de overdrachtsbelasting voor beleggers opschroeven. Vanaf de derde woning moet overdrachtsbelasting weer naar aloude 6%. Partijleider Gert-Jan Segers doopt het voorstel snel als Prins Bernhard-taks, gelet op het feit dat deze prins inmiddels symbool staat voor het afromen van de overspannen Amsterdamse woningmarkt.

Reëlere belasting

Ook wil de regeringspartij dat opbrengsten uit huuropbrengsten evenwichtiger worden belast. Nu gebeurt dat veelal in box 3. Staatssecretaris Snel heeft de ChristenUnie als bij de behandeling van het laatste Belastingplan toegezegd te gaan kijken naar een reëlere belasting van huuropbrengsten.

Marktconforme voorwaarden

Volgens de IVBN is het beleid dat de partij nu propageert in tegenspraak met haar politieke koers in de Tweede Kamer. De vereniging stelt dat veel aangekochte bestaande woningen wel in de huurmarkt beschikbaar komen, ook voor starters. ‘De ChristenUnie wil verder dat corporaties meer middenhuurwoningen bouwen. In de Woningwet (gesteund door de ChristenUnie) is echter bepaald dat corporaties de focus moeten richten op de sociale huur en dat nieuwbouw middenhuur door corporaties alleen onder marktconforme voorwaarden kan plaatsvinden, net zoals institutionele woningbeleggers dat nu al doen.’

Grote onzekerheid

Er is meer volgens de IVBN  vanuit de leden meer van dit ‘maatschappelijk geld’ beschikbaar voor veel meer investeringen in de Nederlandse vrije huursector. ‘Op dit moment hangt er echter een grote onzekerheid boven de markt, de zogeheten noodknop, die ervoor zal zorgen dat lange termijn investeerders met maatschappelijk geld van de woningmarkt wordt weggejaagd. Helaas ondersteunde de ChristenUnie eerder wel de motie die zo’n noodknop mogelijk maakt. IVBN hoopt dan ook dat de ChristenUnie tot heroverweging komt, nu ze inzien dat door een noodknop juist die investeerders worden weggejaagd.’

Reageer op dit artikel