nieuws

ChristenUnie: pandjesbazen zwaarder belasten

Beleggingen

De ChristenUnie wil particuliere beleggers op de woningmarkt zwaarder gaan belasten. Dat staat in het actieplan ‘Van woningmarkt naar volkshuisvesting’ dat de regeringspartij in aanloop naar de Statenverkiezingen heeft gepresenteerd. 

ChristenUnie: pandjesbazen zwaarder belasten
Woningbelegger Prins Bernhard Jr.

De partij constateert in haar pamflet dat door de woningnood en de stijgende prijzen goed wonen voor velen verre van vanzelfsprekend is. ‘De ChristenUnie laat het er niet bij zitten en knokt voor de kansen van starters, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar wonen voor iedereen. In het besef dat bouwen zo veel meer is dan stenen stapelen. Dat er meer huizen gebouwd moeten worden, maar dat het mantra bouwen, bouwen, bouwen te kort schiet in de gemankeerde woningmarkt, waar huizen en grond altijd schaars zijn. Dat niet de principes van de markt leidend dienen te zijn, maar wat mensen en gemeenschappen nodig hebben.’

‘Geen winstfabrieken’

Eén van vijf actiepunten is dat woningen geen winstfabrieken mogen zijn. ‘Als (institutionele) beleggers en projectontwikkelaars woningen bouwen voor middengroepen en zeker als ze middeldure huurwoningen op lange termijn middelduur houden, is dat prachtig. Maar de afgelopen jaren zien we steeds vaker particuliere beleggers hun intrede doen op de stedelijke woningmarkten die geen woningen bouwen, maar kopen. Zij kopen deze huizen niet om in te wonen, maar om aan te verdienen. En voor de ChristenUnie geldt: woningen zijn geen winstfabrieken.’

Buy to let

De coalitiepartij keert zich tegen het principe van buy to let en wil dat gemeenten meer juridische mogelijkheden krijgen om hier tegen op treden. Ook moet het duur doorverhuren van pandjes fiscaal onaantrekkelijker worden. In navolging van eerder (afgewezen) voorstel van Kamerlid Nijboer (PvdA) wil de ChristenUnie de overdrachtsbelasting voor beleggers opschroeven. Vanaf de derde woning moet overdrachtsbelasting weer naar aloude zes procent.

IVBN wijst 'Bernhardtaks' af

IVBN wijst 'Bernhardtaks' af

Ook wil de regeringspartij dat opbrengsten uit huuropbrengsten evenwichtiger worden belast. Nu gebeurt dat veelal in box 3. Staatssecretaris Snel heeft de ChristenUnie als bij de behandeling van het laatste Belastingplan toegezegd te gaan kijken naar een reëlere belasting van huuropbrengsten.

Zelfbewoningsplicht

Andere voorstellen die de partij doet zijn een zelfbewoningsplicht die gemeenten als tijdelijke noodmaatregel zouden kunnen opleggen aan kopers, de introductie van een verhuurvergunning (waar Groningen mee experimenteert) en een grotere terughoudendheid bij gemeenten bij het toestaan van splitsing.

Reageer op dit artikel