nieuws

Gemeente blokkeert Zadelhoff bij Slotervaart (inclusief reactie Zadelhoff)

Beleggingen

Gemeente blokkeert Zadelhoff bij Slotervaart (inclusief reactie Zadelhoff)

Met een beroep op het algemeen belang besloot de gemeente Amsterdam tot een procedure om het recht van erfpacht, horende bij het Slotervaartziekenhuis, in te trekken.

Daarmee komen de grond en het gebouw volledig in handen van de gemeente. De erfpachter zal vervolgens schadeloos worden gesteld op basis van de Onteigeningswet.

Dit staat in de stukken van de gemeenteraad. Met de ingreep wil ze het infuus van 45 miljoen van Zadelhoff verwijderen. 

Zadelhoff wil 45 miljoen euro lenen aan de oud-eigenaren, onder wie de zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer. Met dat geld kunnen zij een faillissementsakkoord sluiten met alle schuldeisers van het ziekenhuis, onder wie uitkeringsinstantie UWV, huisbankier ING en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Zij zouden voor de volle honderd procent hun geld terugkrijgen. Daarop zou, aldus het plan, het faillissement kunnen worden beëindigd en zou de eigendom van het gebouw weer bij Winter en de andere aandeelhouders belanden. Zij zouden het gebouw willen verhuren aan zorgpartijen en er tevens woningen willen realiseren voor medisch personeel.

Verzet

In de Tweede Kamer en de gemeenteraad riep de mogelijke rentree van Winter verzet op. PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen noemde het gisteren ‘onverteerbaar als Loek Winter en de andere oud-aandeelhouders die een grote rol hadden in het faillissement er alsnog met winst vandoor gaan’.

Reactie Zadelhoff en de aandeelhouder van MC Slotervaart

‘Zadelhoff en de aandeelhouder van MC Slotervaart BV hebben hedenochtend kennis genomen van het voornemen van de gemeente om het erfpachtrecht van de gronden van het MC Slotervaart te beëindigen. Zij betreuren dat de gemeente het belang van het behoud van de zorgfunctie op deze locatie niet onderkent en bewust de onjuiste suggestie wekt dat met de voorgenomen beëindiging van het faillissement de ‘maatschappelijke functies onder druk van de markt’ zouden verdwijnen of – erger nog – verlangd wordt dat de gemeente ‘de realisatie van andere, commerciële functies zonder meer zal faciliteren’. Niets is minder waar. Met beëindiging van het faillissement wordt slechts beoogd een medisch zorgcomplex tot bloei te brengen dat geheel past binnen de huidige bestemming.

We betreuren dat de gemeente het belang van het behoud van de zorgfunctie op deze locatie niet onderkent en bewust de onjuiste suggestie wekt

Nu de gemeente haar voornemen heeft aangekondigd zonder een toelichtend gesprek te hebben willen voeren over behoud van de zorgfunctie, beraden Zadelhoff en de aandeelhouder zich op de vervolgstappen. Gevreesd wordt dat het voornemen van de gemeente tot lange en complexe juridische procedures zal leiden wat onnodige vertraging, kosten en uitholling van de zorgfunctie op deze locatie met zich mee kan brengen. Vooralsnog is er geen enkele intentie om de vrijdag jl. aangekondigde plannen te herzien.’

Reageer op dit artikel