nieuws

Rabobank: beleggingsdruk blijft groot

Beleggingen

Na een sterk eerste halfjaar van 2018 lijkt het beleggingsvolume opnieuw af te stevenen op een recordjaar. De druk bij beleggers om kapitaal in vastgoed te investeren blijft groot.

Rabobank: beleggingsdruk blijft groot

Dat blijkt uit een rapport van de Rabobank over de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. De beleggingsdruk is volgens de bank zelfs zo groot dat er in enkele segmenten te weinig hoogwaardig vastgoed beschikbaar is. Omdat kwalitatief goed aanbod schaars is, leidt dit tot verschuivingen naar alternatieve locaties en beleggingscategorieën. Zorgvastgoed is zo’n alternatieve beleggingscategorie die in populariteit stijgt.

De Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt heeft een uitstekend eerste half jaar achter de rug met een totaal belegd volume van 9,8 miljard euro tweede kwartaal oversteeg het eerste met ruim 2,8 miljard euro en bereikte een waarde van  6,3 miljard euro. Ten opzichte van de eerste helft van 2017, dat uiteindelijk een recordjaar bleek te zijn, is circa 1,5 miljard euro meer in vastgoed belegd. Woningen waren goed voor  3,7 miljard belegd volume, gevolgd door kantoren met 2,7 miljard.

Rabobank verwacht dat de rest van 2018 zich vergelijkbaar voltrekt als het eerste halfjaar. Het rendement op vastgoed is nog aantrekkelijk ondanks de forse concurrentie en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen. Daarnaast hangen er nog deals boven de markt, zoals de op handen zijnde verkoop van Leidsche Rijn Centrum. ‘Omdat ook het speelveld van financiers sterk concurrerend is, zien we dat de margedruk zich vergroot’, aldus de bank.

Hoewel het beleggingsvolume de verwachtingen overstijgt, moet dit wel enigszins genuanceerd worden. Buiten woningbeleggingen blijkt namelijk dat in alle andere segmenten minder is belegd dan in dezelfde periode in 2017. Daarnaast valt het volume aan woningbeleggingen hoog uit door een zeer omvangrijke transactie. Vesteda kocht een portefeuille met 6.777 woningen van Nationale Nederlanden ter waarde van ruim 1,5 miljard euro. In de huidige markt blijft de vraag naar goede beleggingsproducten groot, maar in de meeste segmenten is hoogwaardig aanbod beperkt. Beleggers wijken daarom uit naar de woningmarkt, ook al moeten ze dan genoegen nemen met relatief scherpe aanvangsrendementen.

Huurwoningen vormen momenteel het belangrijkste beleggingsproduct. Hoewel beleggers graag actief zijn in de G4-steden, zijn ook woningen in andere steden in trek. Woningen worden bovendien vaak als portefeuilles verhandeld, wat gepaard gaat met een grote geografische spreiding. Dit jaar was vooral Vesteda actief op de markt. Naast de aankoop van de NN-portefeuille, verkocht Vesteda een eigen portefeuille ter waarde van 265 miljoen euro. Huur- en waardegroei maken huurwoningen nog altijd populair ondanks de zeer scherpe aanvangsrendementen op gewilde locaties.

Reageer op dit artikel