ESG Manifest: VanWonen wil blijvend de lat hoger leggen

ESG Manifest: VanWonen wil blijvend de lat hoger leggen

Als eerste gebiedsontwikkelaar van Nederland heeft VanWonen een ESG Manifest gelanceerd. Met dit manifest - gepresenteerd op de Provada - speelt de organisatie in op de gebieds- en klimaatopgaven van nu: de bouw van woningen in klimaatbestendige leefomgevingen. Algemeen directeur Alfred Bolks: 'Het manifest geeft invulling aan onze ambitie. En nee, we mogen niet op onze lauweren rusten, integendeel: de lat mag wat mij betreft elk jaar een beetje hoger komen te liggen.'

Duurzame leefomgevingen en woningen creëren voor de gezondste generaties, dat is de missie van VanWonen. De gebieds- en vastgoedontwikkelaar met hoofdvestiging in Zwolle streeft naar een inclusieve en toekomstbestendige samenleving, met wijken waarin iedereen zich thuis voelt. Om de woorden van Bolks te gebruiken: welzijn voor de aarde, welzijn voor mensen en waardevol ondernemen. 'Als maatschappelijk betrokken ontwikkelaar vind ik dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Samen met onze stakeholders willen we met onze projecten economische, ecologische en sociale waarde creëren.'

Bolks’ collega Marcel de Ruiter knikt. 'We willen graag voortrekker op het gebied van ESG zijn. Wie puur de weg van wet- en regelgeving volgt, is een achterblijver. Er komt nog een hoop wet- en regelgeving aan, maar daar willen we ruim van tevoren op inspelen – en meer doen dan wordt gevraagd. Niet omdat het moet, maar omdat wij ook echt de intrinsieke motivatie hebben. Dat wil niet zeggen dat we de beste zijn, integendeel. We willen andere partijen inspireren en uitdagen, zoals wij ook door andere partijen geïnspireerd en uitgedaagd willen worden. Iedereen mag ons op dit manifest aanspreken. Graag zelfs. We moeten het samen doen.’'

Iedereen mag ons op dit manifest aanspreken. Graag zelfs. We moeten het samen doen.”
— Marcel de Ruiter

De Ruiter, bij VanWonen begonnen als projectontwikkelaar, is manager ESG, Duurzaamheid & Innovatie. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor alle ESG-aspecten binnen VanWonen: van bedrijfsmatig beleid en ambities bepalen tot vastleggen, aanjagen en meten. Een prachtige rol, vindt hij. Soms voelt hij zich meer missionaris dan functionaris, vertelt hij met een glimlach. 'Door die intrinsieke motivatie ben ik er continu mee bezig: met collega’s, stakeholders, thuis, met vrienden, met de directie. Als mensen mij een vraag rond ESG stellen, probeer ik het uit te zoeken en zo snel mogelijk een antwoord te geven. Zo kunnen we samen stapjes maken.'

Het ESG Manifest borduurt voort op het in 2020 gepresenteerde Duurzaamheidsmanifest van de gebieds- en vastgoedontwikkelaar. Het kan worden gezien als een kompas voor de keuzes die VanWonen maakt in zowel de bedrijfsvoering als gebiedsontwikkelingen. De Ruiter: 'Met dit nieuwe manifest willen we iedereen laten zien wat we op het gebied van ESG doen, hoe we willen omgaan met onze aarde. Alleen maar een zonnepaneel op een dak neerleggen is niet genoeg. Wanneer je een zonnepaneel inkoopt, wil je weten van welke materialen het is gemaakt en dat er geen kinderhanden aan te pas zijn gekomen. Duurzaamheid is een belangrijke grootheid geworden, net als geld en tijd.'

In 2030 willen wij in de bedrijfsvoering CO2-neutraal zijn, dus zonder CO2-gecompenseerd gas en elektra en met volledig elektrische mobiliteit.”
— Alfred Bolks

Bolks vult aan: 'Voor mij is die route naar volledig CO2-neutraal zijn heel belangrijk. In 2030 willen wij in de bedrijfsvoering CO2-neutraal zijn, dus zonder CO2-gecompenseerd gas en elektra en met volledig elektrische mobiliteit. In projecten willen we over zes jaar nagenoeg CO2-neutraal zijn en in 2040 over de hele linie. Dat is de route die we volgen, met aandacht voor alle aspecten van ESG. Naast duurzaamheid in projecten gaat dat ook over maatschappelijke impact en goed ondernemingsbestuur. Onze bedrijfscultuur bestaat uit drie belangrijke waarden: klantgericht ondernemen, samen toekomstgericht en authentiek en integer. Ik vind dat we het nu moeten laten zien. Geen loze woorden, maar waarmaken.'

Als eerste ontwikkelaar in Nederland laat VanWonen sinds 2023 een onafhankelijke ESG-audit uitvoeren door Sustainalytics. De stap om een ESG-score aan te vragen past bij de sterke focus op maatschappelijke en duurzame ambities, zowel in projecten als in de bedrijfsvoering. VanWonen wil jaarlijks blijven leren, ambities aanscherpen en scores verbeteren. Daarbij bereidt de ontwikkelaar zich uiteraard ook voor op de komende wet- en regelgeving omtrent EU Taxonomy en CSRD.

Er wordt nog wel eens gedacht dat het ontwikkelen van vastgoed louter om financieel rendement gaat, vervolgt de algemeen directeur. 'VanWonen heeft een private equity investeerder achter zich staan die trots met dit manifest zwaait. Achter onze investeerder zitten pensioenfondsen die een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen. Ze zijn zeer betrokken bij onze projecten: ze komen uit de VS om ze te bekijken.'

Het eerste exemplaar van het ESG Manifest overhandigde Bolks aan Lodewijk Hoekstra. Hoekstra is tv-presentator, tuinontwerper en medeoprichter van NL Greenlabel, aanjager van de natuurinclusieve leefomgeving. Met verschillende labels voor de natuurinclusieve leefomgeving maakt NL Greenlabel integrale duurzaamheid van onder meer gebieden, terreinen, tuinen en producten inzichtelijk. Hoekstra noemt zichzelf een voorvechter van een duurzamere wereld waarbij mens en natuur weer in balans zijn. De Ruiter: 'Soms lijkt het alsof ESG louter gaat over het invullen van regels, maar het gaat over mensen in een prettige, gezonde, groene en toekomstbestendige leefomgeving.'

Door natuurinclusief te bouwen, draagt VanWonen bij aan een meer biodiversiteit in de wijk, zegt Bolks. Klimaatverandering stelt andere eisen aan de gebouwde omgeving. Er zal vaker sprake zijn van stortbuiten, droogte en extreme hitte. Groen op daken, in gevels en in de buitenruimte zorgt voor waterbuffering, koelte, isolatie tegen warmte en leidt tot verbetering van de luchtkwaliteit. En, niet onbelangrijk, meer groen leidt tot meer biodiversiteit en een mooier uitzicht. Bolks: 'We hebben het principe van 3-30-300 omarmd. Het streven is dat je vanuit de woonkamer 3 bomen moet kunnen zien. Dat we in onze gebiedsontwikkelingen 30 procent natuurlijke schaduw creëren, dus met bomen. En dat op 300 meter afstand een parkje of groene speelvoorziening moet zijn. Dit staat ook beschreven in ons ESG Manifest.'

Dit artikel is gesponsord door VanWonen.