'FRIS is bij uitstek mensgedreven in plaats van gebouwgedreven'

'FRIS is bij uitstek mensgedreven in plaats van  gebouwgedreven'
Hans Peter Fris voegde zich in 1995 bij het familiebedrijf en ontwikkelde FRIS tot wat het nu is. Foto: Diederik van der Laan/Dutch Photo Agency.

De derde generatie staat intussen alweer tientallen jaren aan het roer van het jubilerende familiebedrijf FRIS. Mede dankzij Hans Peter Fris heeft het bedrijf zich enorm ontwikkeld. Maar minstens één ding is altijd hetzelfde gebleven: de persoonlijke aandacht voor medewerkers en klanten. 'Mensen vormen de grootste waarde van onze organisatie.'

Zorgen voor het woon- en werkgeluk van mensen; die maatschappelijke relevantie van FRIS Real People stond centraal in het welkomstwoord dat managing director Hans Peter Fris in Lissabon hield voor alle FRIS-medewerkers en hun partners. Zij waren overigens niet zomaar in de Portugese hoofdstad; er werd een feestje gevierd. Dit jaar bestaat FRIS 100 jaar. Sinds 1923 is het familiebedrijf uitgegroeid tot full service dienstverlener in woning- en bedrijfsmakelaardij, woning- en commercieel vastgoedbeheer, research & consultancy, taxaties en verzekeringen.

Gestart met verzekeringen

In vogelvlucht geeft Hans Peter Fris een schets van een eeuw FRIS. Wouter Fris, grootvader van huidig managing director Hans Peter Fris, heeft het bedrijf opgericht in Zaandam. 'In eerste instantie richtte hij zich op verzekeringen, maar hij was al snel ook actief in de makelaardij. Al voor de Tweede Wereldoorlog zag hij kansen om in Amsterdam als makelaar te werk te gaan.'

Vastgoedcrisis overleefd

Na de oorlog hebben zijn vader en oom het bedrijf verder uitgebouwd, met onder meer projectontwikkeling en vastgoedbeheer als nieuwe takken. 'De enorme vastgoedcrisis eind jaren zeventig, begin jaren tachtig gooide roet in het eten. Desondanks bleef FRIS ternauwernood overeind, in tegenstelling tot veel andere bedrijven in de sector. Piet en Wouter (jr.) Fris zijn zich daarna wel gaan beperken tot de reguliere woningmakelaardij en het in stand houden van de beheerorganisatie.'

Een organisatie van reuzen bouw je met reuzen”

Hans Peter Fris volgde in die jaren een studie commerciële economie. Daarna deed hij jarenlang ervaring op, onder meer bij Zadelhoff. Het was 1995 toen Hans Peter Fris in het familiebedrijf stapte. 'Destijds werkten er bij FRIS ongeveer tien mensen.'

Roer in handen

Als echte ondernemer nam hij het roer in handen en gestimuleerd door de economische meewind van eind jaren negentig ontwikkelde hij FRIS tot wat het nu is. 'Ik ben begonnen met het opzetten van bedrijfsmakelaardij en beleggingsmakelaardij. Later zijn daar de afdelingen Projectmanagement en Taxaties aan toegevoegd. Met de afdeling Taxaties taxeren wij van woningen tot aan bedrijfsmatig onroerend goed door vrijwel heel Nederland. Daarna heb ik onder meer B&F Property Management BV overgenomen, waardoor ook commercieel vastgoedbeheer tot ons dienstenpalet ging behoren.'

Investeren in kennis

Onder de nieuwe naam FRIS Investment Care heeft het bedrijf nu, naast het beheer van circa 6.500 woningen, zo’n 4 miljoen vierkante meter commercieel vastgoed in Nederland onder beheer. Verder breidde FRIS internationaal uit én investeerde het vooral in kennis. Al in 2004 richtte hij FRIS Research & Consultancy op om onafhankelijke vastgoeddata te verzamelen, te interpreteren en hierover te adviseren aan marktpartijen en overheden.

Mensgedreven organisatie

In die hele eeuw, met alle diepte- en vooral hoogtepunten, heeft FRIS zich altijd onderscheiden met een persoonlijke aanpak. Niet als holle frase, maar als onderdeel van de identiteit. 'Wij zijn bij uitstek mensgedreven, en niet gebouwgedreven', zegt Fris. Bewijs daarvoor is de manier waarop het familiebedrijf met de eigen medewerkers omgaat en zich als aantrekkelijke werkgever positioneert. 'Uiteindelijk gaat het niet om mij. Het operationele werk wordt gedaan door de negentig mensen op de werkvloer. In hen heb ik dan ook heel bewust geïnvesteerd. Een organisatie van reuzen bouw je met reuzen, is mijn filosofie. Met andere woorden: ik heb geprobeerd mensen in businessunits te krijgen die op hun vakgebied – of dat nu HR, marketing, makelaardij, beheer of taxaties is – veel beter zijn dan ik. De businessunitmanagers kunnen – indien ze ondernemende kwaliteiten laten zien – substantieel participeren in de betreffende businessunit. Ook de overige collega’s delen op een gezonde wijze mee in positieve resultaten.'

De mensen vormen de grootste waarde van onze organisatie”

Real People

Die mogelijkheid tot participeren is bepaald niet het enige waarmee FRIS zich als aantrekkelijk werkgever opstelt. '“'De mensen vormen de grootste waarde van onze organisatie. Het is dan ook niet voor niets dat wij FRIS Real People heten, met een knipoog naar Real Estate. We doen alles om onze mensen te binden, onderdeel te laten zijn van de familie.'

Young Professionals

Zo is er de FRIS Young Professionals – en een equivalent daarvan voor senior professionals – bestaande uit jonge mensen met allerlei verschillende functies. 'Zij doen van alles met elkaar, veel fun, maar zeker ook kennisvergaring op zakelijk gebied. Niet zelden komen daar trouwens interessante samenwerkingen uit voort. We zijn dankzij FRIS Young Professionals bijvoorbeeld onderdeel geworden van DIP, de Duitse netwerkorganisatie van makelaars en vastgoedbedrijven, en CORFAC, de internationale netwerkorganisatie van professionele, zelfstandige vastgoedadviseurs.'

Corfac en Dip

Passende opdrachtgevers

Niet alleen heeft FRIS persoonlijke aandacht voor de eigen medewerkers, maar zeker ook voor de opdrachtgevers. Opdrachtgevers die goed bij FRIS passen. 'Wij blijken vooral sterk te zijn in het beheren voor (zeer) vermogende particuliere beleggers, die soms in omvang lijken op kleine institutionele beleggers. Daarnaast passen buitenlandse (institutionele) opdrachtgevers goed bij ons, vanwege de combinatie van administratief, technisch en commercieel vastgoedbeheer die wij aanbieden.'

De persoonlijke touch richting opdrachtgevers zit ‘m volgens Fris in kleine dingen. 'Denk aan de onderzoeksrapporten voor bijvoorbeeld beleggers en projectontwikkelaars. Dat zijn geen standaard rapporten, maar we schrijven heel persoonlijk, heel gericht, met duidelijke knowhow over de lokale markt, doelgroepen en klant in kwestie.'

Digitalisering

Een belangrijk middel om medewerkers en klanten zich thuis te laten voelen bij FRIS is digitalisering, automatisering en robotisering. 'Als het even kan, proberen we zo veel mogelijk standaard administratieve handelingen te automatiseren zodat onze mensen zich vooral bezig kunnen houden met waar het werkelijk om gaat: persoonlijk contact, inhoudelijke kennis en een groot netwerk.'

Woningbeheersysteem REMS

Een voorbeeld is het bekende woningbeheersysteem REMS dat FRIS vergaand heeft ingevoerd voor het beheer van woningen. 'Huurders kunnen bijvoorbeeld 24/7 hun storingen melden via de app, waarna wij ze slim en snel afhandelen. Verder zijn wij druk bezig met het digitaliseren en robotiseren van storingsmeldingen. In de praktijk komen die natuurlijk heel vaak voor, maar verliest menig beheerder het overzicht en controle door de enorme hoeveelheid tegelijkertijd uitstaande onderhoudsopdrachten. Wij proberen de meldingen automatisch te categoriseren en de follow-up te prioriteren, zodat je ze veel beter kunt managen. Bovendien is er in ons MVO Beleidsplan volop aandacht voor ESG, zowel in de eigen organisatie als in de advisering naar opdrachtgevers.'

Moderne softwaresystemen

Ook op het gebied van nieuwbouw woningmakelaardij zet FRIS, naast professionele deskundigheid van de collega’s, vol in op moderne softwaresystemen om de processen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. 'Door de samenwerking met DWE Nieuwbouw Makelaars en de bundeling van kennis en systemen kunnen we absoluut waarde toevoegen voor ontwikkelaars maar ook voor beleggers en bieden we een landelijk netwerk van nieuwbouwspecialisten die uitstekend in staat zijn om in te spelen op de lokale marktomstandigheden', aldus Fris.

Deze investeringen in marktgerichtheid, digitalisering en duurzaamheid, gevoegd bij het zeer brede dienstverleningspalet, de tevreden medewerkers en klanten, en de persoonlijke aanpak, maakt duidelijk dat FRIS Real People klaar is voor een volgende eeuw.

FRIS Werving en Selectie BV

In de zoektocht naar eigen nieuwe medewerkers viel het Hans Peter Fris op dat het werven en selecteren FRIS goed af gaat. 'Grofweg 75 procent van die nieuwe medewerkers hebben we zelf geworven, 20 procent kwam dankzij mond-tot-mondreclame en voor slechts 5 procent waren externe bureaus nodig. Kennelijk doen we daarin iets goed. We vroegen ons af: waarom kunnen we dat ook niet voor anderen doen?'

Zo gezegd, zo gedaan, want sinds maart 2023 is FRIS Werving en Selectie een unieke nieuwe loot aan de stam. FRIS Werving & Selectie is gespecialiseerd in de bemiddeling van vaste of interim professionals binnen de vastgoed-, HRM-, marketing-, juridische en financiële sector. 'De eerste vacatures zijn al ingevuld en niet eens alleen in de vastgoedbranche. Zo hebben we onlangs een COO geworven voor een Duitse beursgenoteerde organisatie.'

FRIS Voor Kinderen

Ook wat maatschappelijk verantwoord ondernemen betreft timmert FRIS heel hard aan de weg. Niet alleen adviseert en ontzorgt het bedrijf klanten op het gebied van duurzaamheid, maar zet FRIS zich actief in voor kansarme kinderen. 'Dat doen we met de stichting FRIS Voor Kinderen. Deze stichting heeft een ANBI-status en richt zich op de circa 50.000 kinderen in Nederland die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld vanwege psychische en/of verslavingsproblemen van ouders. Wij realiseren ons dat we het zelf heel goed hebben en we willen graag iets voor deze kinderen terugdoen.'

Concreet financiert FRIS Voor Kinderen onder meer de aanleg van trapveldjes bij gezinsvervangende tehuizen en organiseert de stichting sportdagen voor kwetsbare kinderen.

Dit artikel is gesponsord door FRIS.