Data en digitalisering zijn cruciaal voor het nemen van beslissingen

Data en digitalisering zijn cruciaal voor het nemen van beslissingen
Sven von Glinski en Cyril van den Hoogen CFO bij Altera Vastgoed in Amstelveen.

Om als vastgoedbelegger de juiste beslissingen te kunnen blijven nemen op onder meer het gebied van ESG, zijn het koppelen en analyseren van verschillende databronnen van cruciaal belang. Dat zeggen Cyril van den Hoogen (CFO) en Sven von Glinski (Digital Manager) van Altera Vastgoed. Digitalisering staat niet voor niets hoog op de agenda bij de vastgoedbelegger uit Amstelveen. 'Wie Paris Proof wil worden, móet de digitale informatiehuishouding op orde hebben.'

Altera heeft ruim twee jaar geleden een digitale strategie opgesteld. Aan de hand van onder meer interviews met werknemers en verwachtingen voor de toekomst zijn de digitale ambities neergezet. Eén van de belangrijkste speerpunten was het bouwen van een datawarehouse: een digitaal informatiesysteem dat grote hoeveelheden data uit allerlei bronnen koppelt. Van den Hoogen: ‘Het is meer dan louter een datasysteem. Het systeem wordt in de eerste plaats gevoed door verschillende bronnen, denk aan financiële administratie, property- en asset managementsystemen, digital twins en externe bronnen als MSCI, Watson + Holmes en andere relevante vastgoeddata. De crux is om al die gegevens met elkaar in verbinding te brengen, om uiteindelijk de juiste informatie naar boven te halen, zodat je de juiste beslissingen kunt nemen. Je instrumentarium moet dus steeds groter worden, wil je aan de informatievraag voldoen.’

Von Glinski knikt. Altera heeft hem twee jaar geleden aangetrokken als Digital Manager, om de digitale strategie vorm te geven. ‘Er gebeurt zo vreselijk veel op het digitale speelveld, terwijl de vastgoedwereld toch nog wat  traditioneel is. Rapportages maken in Excel kan echt niet meer: het is niet efficiënt en de kans op fouten is groot. Wie toekomstbestendig wil zijn, heeft gewoon een datawarehouse nodig. Niet alleen voor intern gebruik, maar ook voor de ontsluiting van data naar je externe stakeholders. Op die manier werkt iedereen vanuit één waarheid en zorgt het voor data uniformiteit.’

Verdere transparantie richting aandeelhouders

Ander speerpunt van de digitalisering is een verdere verdieping van onze informatievoorziening aan onze aandeelhouders, aldus Van den Hoogen. ‘Altera hecht aan transparantie. Wij vinden het belangrijk dat onze aandeelhouders relevante informatie over hun belegging in ons woning en- winkelfonds tot het niveau van een object tot zich kunnen nemen. Dat gebeurt via een dashboard. Zo kunnen ze eenvoudig achterhalen welke objecten we bijvoorbeeld in Den Haag hebben. Of hoeveel eengezinswoningen Altera bezit en wat de waarde, de kwaliteitsscores, energielabels en huurprijzen van die woningen zijn.’

Beleggen met geïntegreerde ESG aanpak

Altera belegt voor Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen en verzekeraars) en heeft meer dan drie miljard hoogwaardig en duurzaam vastgoed in eigendom (woningen € 2.4 miljard en winkels € 0.6 miljard). Altera belegt op verantwoorde wijze: de belegger is er van overtuigd dat de gekozen beleggingsstrategie met geïntegreerde ESG aanpak een duurzaam rendement oplevert. ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Met andere woorden: Altera kijkt naar energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. Van den Hoogen: ‘ESG wordt steeds belangrijker. Sterker, bij Altera is het onderdeel van de strategie. Hoe meer data op het gebied van ESG, hoe beter.’

Wanneer je data op de juiste manier aan elkaar koppelt, kun je betere besluiten nemen en prioriteren. ”

Per object is in een roadmap beschreven in welke tijdsvolgorde welke verbeteringen aangebracht moeten worden op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiency. Van den Hoogen: ‘Wij koppelen alle relevante data van een object aan elkaar, denk aan soort installaties, aantal zonnepanelen, de kwaliteit van de ramen, noem maar op. Als je ruim op tijd Paris Proof wil zijn, en dat willen wij, heb je uitgebreide gebouwenkennis nodig. Wanneer we die data op de juiste manier met elkaar verbinden, krijgen je beter inzicht in de werkzaamheden die nodig zijn, inclusief de kosten. Dus wanneer je data op de juiste manier aan elkaar koppelt, kun je betere besluiten nemen en prioriteren. Concreet? Door de verkregen informatie zou je kunnen beslissen om het vervangen van de installaties in een gebouw te combineren met regulier onderhoud. Dat scheelt tijd en kosten. Wij lopen daarin voorop, willen de boel op tijd geregeld hebben.’

Huurderstevredenheid

Niet alleen aandeelhouders van Altera worden voorzien van voor hen relevante informatie: de vastgoedbelegger wil ook meer informatie delen met huurders. Von Glinski: ‘ We willen dicht op de huurder zitten, om te achterhalen wat hen beweegt, wat we beter kunnen doen. We willen een digitaal platform ontwikkelen tussen Altera en onze huurders. Dat ze via een app bijvoorbeeld een klacht over geluidsoverlast kunnen delen, zodat de vastgoedmanager direct kan handelen. Wij hechten aan klanttevredenheid. Ik vind het als klant van een verzekeraar ook prettig dat ik mijn factuur van de tandarts met twee tikken op de telefoon kan declareren, zodat het bedrag een paar dagen later op mijn rekening staat.’

Data en digitalisering : cruciaal voor nemen beslissingen

Robotisering

Robotisering is ook onderdeel van de digitalisering bij Altera, vervolgt Van den Hoogen. ‘Er is schaarste op de arbeidsmarkt, daar hebben wij ook last van. Robotisering van bepaalde administratieve processen is dan een goede oplossing. De transactiemonitoring via AFM laten we bijvoorbeeld door robots uitvoeren. Ook onderdelen van het betalingsverkeer en checks via het Kadaster laten we door robots controleren. Het zijn onze digitale collega’s en nemen ons veel werk uit handen.’

Security

Last, but not least: het belang van cyber security binnen Altera. Digitalisering heeft een hoop voordelen, maar de keerzijde is dat medewerkers enorm op hun qui-vive moeten zijn als het gaat om phishing, smishing of ransomware. Von Glinski: ‘Periodiek huren wij ethical hackers in. We geven ze een account, dan gaan ze aan de slag. Ze voeren o.a. nepaanvallen uit om onze kwetsbaarheden boven water te krijgen. Iedereen die hier werkt, is bovendien verplicht specifieke trainingen te volgen waarbij verschillende aspecten aan bod komen: phishing mails en andere specifieke dreigingen rondom digitalisering. Wij willen de digitale informatiehuishouding op orde hebben, daar hoort dit soort trainingen ook bij.’

Dit artikel is gesponsord door Altera Vastgoed

Bezoek ook het partnerdossier op Vastgoedmarkt.nl.