'Je laat echt omzetwaarde liggen als je de parkeerruimte niet benut'

Hybride werken in de afgelopen coronajaren bleek even noodzakelijk als nuttig. Veel bedrijven blijven graag op die manier werken. Dat heeft wel gevolgen voor een belangrijke asset: de parkeergarage. Plekken blijven onbenut, omzet gaat verloren. ParkBee lost dit probleem op door slim gebruik te maken van data en technologie. ‘We helpen kantoren bij het optimaal benutten van hun parkeerplaatsen.’
Delen:

De gemeente Amsterdam wil in 2023 tienduizend parkeerplekken in de stad verwijderen, ten gunste van meer groen, parken en speeltuinen. Het is zomaar een voorbeeld dat Rutger Schuur, CIO van ParkBee, geeft. Maar het is exemplarisch voor de duurzaamheidsambities van steeds meer grotere en kleinere steden. Ze willen de steden leefbaar en aantrekkelijk maken en in dat toekomstige straatbeeld passen minder auto’s. Niet alleen gemeenten, maar ook steeds meer vastgoedinvesteerders omarmen dergelijke duurzaamheidsdoelen.

Onbenutte parkeerruimte slim gebruiken

Ook ParkBee kan zich helemaal vinden in het streven om steden leefbaarder te maken door auto’s van de straat te halen. ‘Dat kan door de beschikbare capaciteit die er onder de grond is – in parkeergarages – veel beter te benutten dan nu het geval is’, stelt Schuur. Dat is dan ook precies wat ParkBee doet: door slim gebruik te maken van data en technologie leidt het platform parkeerders naar een onbenutte parkeerruimte in, met name, ondergrondse garages. ‘Slechts zo’n 15 tot 20 procent van een dag is een plek in een gemiddelde parkeergarage bezet, ook op de toplocaties. Die benutting kan dus veel beter. Daartoe werken we samen met tal van partijen. Denk aan gemeenten, private en institutionele beleggers, maar ook aan horeca en retailorganisaties. En, niet te vergeten, aan kantoren.’

Flexibilisering in de vastgoedmarkt

Met die kantoren is iets bijzonders aan de hand. Onder invloed van de coronapandemie heeft het zogeheten hybride werken een grote vlucht genomen. Hybride werken bestaat in tal van varianten, met als grote gemene deler: het kantoor blijft bestaan maar wordt minder gebruikt. Schuur: ‘Het gebruik van kantoor wordt flexibeler. Daarmee wordt het gebruik van de parkeergarage van dat kantoor dat ook. De tijd dat iedere werknemer vijf dagen in de week een vaste parkeerruimte nodig heeft, is echt voorbij.’ Dat heeft verschillende mogelijke gevolgen, legt Schuur uit. ‘Om te beginnen willen organisaties steeds meer af van vaste parkeerkosten. Liever betalen ze alleen voor de momenten waarop ze daadwerkelijk gebruikmaken van een parkeerplek.

Flexibilisering van kantoorgebruik leidt tot flexibilisering van het gebruik van parkeerplaatsen en dat leidt weer tot een vraag om flexibele abonnementen of andere contractvormen. Een van de services van ParkBee is dan ook zo’n flexibel abonnement: maandelijks aan te passen en te delen met collega’s. In 2021 zagen we meer dan een verdubbeling in de aanvragen ten opzichte van het jaar ervoor.’

'Je laat echt omzetwaarde liggen als je de parkeerruimte niet benut'

Omzetwaarde van de parkeerruimte beter benutten

Er is echter nóg een ander gevolg van hybride werken: dat de eigen parkeergarage van een kantoor hoe dan ook niet optimaal benut wordt. ‘Parkeren is een duur en in mijn ogen ondergewaardeerd onderdeel van je asset’, zegt Schuur. ‘En je laat echt omzetwaarde liggen als je de parkeerruimte niet goed genoeg benut.’ Een andere oplossing van ParkBee is het toeleiden van ‘straatparkeerders’ naar kantoorgarages. ‘Meer en meer bedrijven staan daarvoor open, om ook in het postcorona-tijdperk financiële waarde uit deze asset te halen.’

Meer en meer bedrijven staan open om financiële waarde uit deze asset te halen.

Hoe gaat dit nu in de praktijk, als je een parkeerplek in een stad zoekt? Schuur: ‘Via ons platform of via een van onze vele partnerapps kun je die vervolgens vinden. Met een API is ParkBee geïntegreerd in de app van bijvoorbeeld Yellowbrick, Parkmobile en ANWB parkeren. Maar ook via Google Maps helpt ParkBee mensen om een parkeerplaats te vinden. Op die manier hebben we toegang tot miljoenen gebruikers. In zo’n app zie je snel en gemakkelijk waar parkeerruimte beschikbaar is. Die kun je vervolgens eenvoudig reserveren en desgewenst leidt de navigatiesoftware je naar de precieze locatie.’ Een goed voorbeeld van een toepassing van ParkBee is Destination parking. ‘Bij het boeken van een restaurant krijg je dan bijvoorbeeld te zien dat op 100 meter naast het restaurant een vrije parkeerplaats is die je dan direct kunt reserveren.’

Data en technologie zijn key

De werkwijze van ParkBee levert voor alle partijen voordeel op. De gebruikers hebben de zekerheid van een parkeerplek. ‘En dankzij ons dynamic pricing-systeem is dat meestal ook nog eens een voordeliger plek dan wanneer je die ter plaatse zou betalen.’ Voor eigenaren van de betreffende garage betekent dit betere benutting van de parkeerplaatsen en dus meer omzet. ‘Zo kunnen we in daluren mensen die anders op straat zouden parkeren, naar een garage leiden. En zo kunnen we ook na corona kantoren helpen bij een optimale benutting van hun parkeergarage.’ ParkBee levert dus een evidente bijdrage aan duurzaamheidsambities in de vastgoedsector en aan de uitdagingen die ontstaan door hybride werken. Daarbij zijn data en technologie key. Schuur: ‘Alleen door slimme technologie kunnen we goed inspelen op de flexibilisering die ontstaat door hybride werken. Data en technologie veranderen de parkeermarkt revolutionair en het einde is nog lang niet in zicht. ParkBee ondersteunt de vastgoedbranche hierbij graag en levert op die manier meteen een bijdrage aan schonere en leefbaardere steden.’

Dit artikel is gesponsord door Parkbee.