Klimaatadaptatie nu ook thema in vastgoedwereld: "We hebben elkaar nodig"

Klimaatadaptatie nu ook thema in vastgoedwereld: "We hebben elkaar nodig"

Dat duurzaamheid ook in het vastgoed vaste grond onder de voeten krijgt, blijkt wel tijdens de Provada. Zo worden bezoekers er geïnspireerd door bijzondere samenwerkingsvormen. Bijvoorbeeld die tussen Altera Vastgoed en CAS (Climate Adaptation Services). "Met de kennis van CAS kunnen wij nu gefundeerde beslissingen nemen over klimaatadaptief bouwen en verbouwen."

Gemeenten, provincies, waterschappen. Dat zij in hun toekomstplannen rekening houden met klimaatverandering is niets nieuws. Dat vastgoedbedrijven dit in toenemende mate ook doen, is dat wél. Hasse Goosen, directeur van CAS (zie kader), is er blij mee. “Vaak worden we met z’n allen pas wakker als er een ramp gebeurt, dan gaan er dingen veranderen. Op klimaatgebied willen we dat koste wat het kost voorkomen. Vroeger waren het inderdaad overheden die op zoek waren naar klimaatinformatie, nu zie je de vraag daarnaar ook bij private partijen. Wij zij blij dat Altera zich als een van de eerste vastgoedbedrijven verdiept in het klimaat om risico’s te beheersen.”

Hittestress en wateroverlast

Voor Altera (zie kader) is dit een meer dan bewuste keuze, vertelt CIO Erwin Wessels. “ESG als een van de belangrijkste pilaren van onze strategie voor onze aandeelhouders . Vroeger telde hoofdzakelijk alleen het financiële aspect van investeringen, nu wordt er ook veel meer gekeken naar de impact van een investering.” Daarom is Altera al ruim 10 jaar bezig met het verduurzamen van zijn portefeuille. Ze zien de gevolgen die klimaatverandering in ons land heeft, denk aan hittestress en wateroverlast. “Voor ons was belangrijk dat we ook echt concrete duurzaamheidsoplossingen vonden voor verduurzaming van nieuwbouw en bestaande bouw. We wilden meer bijdragen dan alleen maar voldoen aan ESG-uitgangspunten.” Lang verhaal kort, in zijn zoektocht naar die concrete oplossing kwam Altera uit bij CAS. Wessels: “Met hun kennis kunnen wij nu gefundeerde, onderbouwde beslissingen nemen over klimaatadaptief bouwen en verbouwen.”

CAS geeft inzicht in risico’s

Hoe ziet de samenwerking tussen Altera en CAS er precies uit? Het begint bij CAS, dat onderzoek doet naar de locaties van Altera’s objecten. Goosen legt uit: “In de klimaateffectatlas kijken we naar de te verwachten klimaateffecten op die plekken. Per klimaateffect – zoals overstroming, hittestress of funderingsschade – volgt dan een risicoclassificering. Met andere woorden, Altera ontvangt van ons voor elke locatie inzicht in het risico op een bepaald klimaateffect. Is ergens bijvoorbeeld een hoog risico, een gemiddeld risico of een laag risico op overstroming?” Goosen benadrukt dat dit een zogeheten bruto-risico betreft. “Wij hebben immers alleen zicht op de omgeving, we weten niet welke klimaatadaptieve maatregelen er al zijn genomen voor een gebouw op die locatie. Als de installaties zich op het dak van een gebouw bevinden, is het uiteindelijke risico op schade door overstroming – het netto-risico – natuurlijk lager dan wanneer ze zich in de kelder bevinden.”

Elke schop die vanaf nu de grond in gaat voor nieuwbouw, moet rekening houden met het klimaat.”

Klimaatrisico’s verkleinen

Vervolgens is Altera aan zet. Met het verkregen inzicht in kwetsbaarheden van een locatie is de vastgoedbelegger aan de slag. Om het netto-risico van bestaande bouw en nieuwbouw zo klein mogelijk te maken. Dat kan Altera overigens lang niet altijd alleen, zegt Wessels. “Op klimaatgebied hebben we elkaar echt nodig, zo leert de praktijk. De samenwerking tussen CAS en Altera is daarvan een goed voorbeeld, maar als het gaat om het buitengebied hebben we bijvoorbeeld ook de gemeente en andere vastgoedeigenaren nodig.” Altera heeft al bij verschillende projecten de tool van CAS gebruikt, bijvoorbeeld ter bevestiging van een gemaakte keuze. “De Groene Kaap is een project in de Rotterdamse wijk Katendrecht, bestaande uit een reeks woontorens. Om daar de stadshitte en dus het ontstaan van hittestress tegen te gaan, hebben we veel groen toegevoegd, bijvoorbeeld in de vorm van een grote binnentuin slingerend tussen de gebouwen. De tool van CAS heeft hierin ondersteund bij het inzichtelijk maken van de bruto-risico’s.” Zo helpt CAS bij klimaatbestendig (en dus toekomstbestendig) bouwen en uiteindelijk mogelijke klimaatrampen voorkomen. “Elke schop die vanaf nu de grond in gaat voor nieuwbouw, moet rekening houden met het klimaat”, zegt Goosen. Wessels vult aan: “Dat rekening houden met het klimaat kan ook uitstekend bij beheer en onderhoud van bestaande bouw. Dankzij de diensten van CAS kun je ook daar risico’s inzichtelijk maken, waarna je, als vastgoedbelegger, actie kunt ondernemen.”

Climate Adaptation Services (CAS)

CAS maakt wetenschappelijke kennis over klimaatverandering praktisch toepasbaar, toegankelijk en begrijpelijk voor een breed publiek. Een van de belangrijkste tools die CAS aanbiedt om te werken aan een klimaatbestendige wereld, is de Klimaateffectatlas. Dit is een actuele, gratis database die door iedereen is te raadplegen en te gebruiken. Hiermee kunnen bedrijven, overheden en particulieren een indruk krijgen van dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte voor een specifiek gebied.

Altera

Altera Vastgoed biedt institutionele beleggers toegang tot Core vastgoedbeleggingen in de sectoren woningen en winkels. De portefeuilles bestaan uit kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoed met stabiele rendementsverwachtingen. Altera heeft circa € 2,6 miljard onder beheer, maakt geen gebruik van vreemd vermogen en kent een laag kostenniveau. Meer informatie over Altera staat op www.alteravastgoed.nl of op LinkedIn.

Dit artikel is gesponsord door Altera Vastgoed

Bezoek ook het partnerdossier op Vastgoedmarkt.nl.