Zes kandidaten strijden om Vastgoedmarkt Innovatie Award 2021 powered by ING

Zes kandidaten strijden om Vastgoedmarkt Innovatie Award 2021 powered by ING

De jury heeft zes kandidaten geselecteerd voor de nieuwe Vastgoedmarkt Innovatie Award 2021 powered by ING. Dit zijn: Huisdossier, IBIS Power, Planalogic, Spectral, Sweco en 3DUniversum.

‘Een rijke oogst! De jury is zeer verheugd over het grote aantal van 37 inzendingen voor deze nieuwe Award. Het geeft ook aan dat er veel innovatie plaatsvindt in onze sector’, zegt juryvoorzitter Huib Boissevain.

Jureren betekent keuzes maken, zorgvuldig afwegen en rekening houden met alle selectiecriteria. Zo moeten de inzendingen toepasbaar zijn op bestaand vastgoed/gebouwde leefomgeving. Tenminste één bewezen ervaren en volwassen klant/gebruiker moest bereid zijn om de betekenis van de innovatie voor zijn bedrijf nader toe te lichten tijdens het jureringsproces. Uit de inzendingen dienden ook creativiteit en out of the box denken te blijken. Verder wogen aspecten als duurzaamheid en ESG mee in de beoordeling.

Zes kandidaten

Na zorgvuldige selectie kwamen zes kandidaten uit de bus. Zij gaan donderdag 14 oktober de strijd aan in een pitch om de drie plaatsen voor de genomineerden. De uiteindelijke winnaar wordt feestelijk bekend gemaakt tijdens het Nationaal Vastgoeddinner op 17 november in Rotterdam.

In alfabetische volgorde zijn de kandidaten:

Huisdossier

Het huisdossier is het gepersonaliseerde platform voor huiseigenaren voor woningverbeteringen. Huiseigenaren krijgen hiermee regie over de woningwaardestijging als gevolg van verduurzaming, verbouwingen en goed onderhoud door vastlegging hiervan. De rekentool waardestijging berekent de woningwaardestijging door.

Het huisdossier is méér dan een onderhoudsboekje voor woningen: het verbindt huiseigenaren en relevante partijen als hypotheekverstrekkers, bouwers, duurzaamheidsadviseurs en klusbedrijven. Zo kan betrouwbare data-uitwisseling plaatsvinden onder regie van de huiseigenaar. Voor partners is het daarnaast een sales- en serviceplatform. Partners kunnen een relatie opbouwen met huiseigenaren en hen adviseren op het gebied van woningverbeteringen in het koop-, woon- en verkoopproces.

Het huisdossier wordt ingezet door partijen als VVE’s, makelaars, adviseur duurzaamheid, bouwers, aannemers, klusbedrijven, onderhoudsbedrijven, verzekeraars, banken, hypotheekverstrekkers, taxateurs / bouwkundige keurders en gemeenten om duurzaamheid van en goed onderhoud aan bestaande woningen mogelijk te maken en dit te monitoren.

Ibis Power

PowerNest van Ibis Power bestaat uit een geïntegreerde combinatie van wind- en zonne-energie die alle tekortkomingen van bestaande technologieën wegneemt door 24/7 beschikbare hernieuwbare energie te leveren, speciaal ontworpen voor gebouwen van vijf verdiepingen of hoger met een plat dak. Met een enkele dakopbouw die het dakoppervlak 4,8 meter optilt en aan alle zijden een meter over de gevel steekt, wekt het zo veel en efficiënt mogelijk duurzame energie op zonder overlast te veroorzaken.

Slimme aerodynamische technologie is geïntegreerd in de constructie en zorgt voor een 160 procent versnelde windstroom naar de turbines wat resulteert in een vier keer hogere jaarlijkse output in opgewekte windenergie. Dezelfde wind die wordt gebruikt om de zonnepanelen te koelen en verhoogt hun jaarlijkse productie tot 15 procent. Door de verhoogde constructie kunnen bi-facial zonnepanelen effectief worden toegepast die 20-30 procent meer zonne-energie opwekken dan conventionele zonnepanelen.

Door deze technologische voordelen en ruimtelijke configuratie zijn de PowerNest modules in staat om zes keer meer energie te leveren dan conventionele zonnepanelen op daken.

Planalogic

Planalogic is een ontwerp- en besluitvormingsplatform dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om de best presterende ontwerpen te vinden uit miljoenen versies. De synergetische aanpak stelt vastgoedeigenaren, -ontwikkelaars en -investeerders in staat om duurzame en betaalbare steden te ontwikkelen.

Het platform creëert een paradigmaverschuiving door data gedreven analyse tot de kern van een vastgoedontwikkelingsproces te maken. Door miljoenen opties uit te voeren, kunnen scenario's worden getest en kan de complexe interactie van verschillende inputvariabelen (zoals energie, kosten, lay-out, zonlicht, GRESB) worden geanalyseerd. Dit stelt gebruikers in staat om in een zeer kort tijdsbestek beslissingen te nemen op basis van harde data.

Planalogic is net anderhalf jaar commercieel bezig in de Nederlandse vastgoedmarkt. In die tijd zijn naar eigen zeggen ‘de meerderheid van de grootste woningbouwontwikkelaars klant geworden, hebben we de doorlooptijd van projecten gereduceerd met 85 procent, de bouwkosten met gemiddeld 16 procent verlaagd, de ratio energieconsumptie versus opwekking met 21 procent verbeterd en de GRESB scores significant verhoogd.’

Spectral

Het Smart Building Platform (SBP) van Spectral verzamelt data uit verschillende bronnen en brengt dit samen in een omgeving. Hierdoor krijgen vastgoedeigenaren inzicht in de prestatie van hun portefeuille, ongeacht wie/ wat de primaire databron is. Algoritmes geven inzicht in onnodig energiegebruik, verwacht energieverbruik. De CRREM analyse en GRESB rapportage functie zijn ook onderdeel van het SBP.

Inzicht brengt echter nog geen energiebesparing/ CO2 reductie. Actie is ook nodig. Dit kan door een koppeling te maken met het gebouwbeheersysteem en de controle over te nemen. Door extra databronnen toe te voegen (zoals weer) kunnen de (zelflerende) algoritmes proactief de instellingen wijzigen. Hierdoor wordt het comfort verbeterd en wordt veel energie (CO2) bespaard.

De kracht van de oplossing is dat deze perfect toepasbaar is voor bestaande bouw en de maximale prestatie haalt uit de bestaande installatie(s)/ situatie. Er zijn niet gelijk forse investeringen voor aanpassingen/ renovaties nodig. Beslissingen voor duurzaamheids- en/of comfortverbeteringen kunnen gemaakt worden op basis het inzicht vanuit het SBP.

Sweco & Vesteda

Woningbelegger Vesteda schakelde de hulp van Sweco in om inzicht te krijgen in de risico’s en impact van klimaatverandering op haar hele woningportefeuille van 30.000 woningen. Hierin is gekeken naar omgevingsrisico’s en de invloed van de woning op de daadwerkelijke klimaatrisico’s voor de bewoner.

Sweco bedacht samen met Vesteda en  Climate Adaptation Services (CAS) de Klimaatrisico Identificatie & Management (KIM) tool die gebouwspecifieke kenmerken in de risicoberekening meeneemt en op basis van het risicoprofiel kosteneffectieve maatregelen adviseert. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de kwetsbaarheid voor hittestress of extreme regenval.

Naast de risico’s brengt de tool ook het handelingsperspectief in beeld. Dus welke maatregelen kun je nemen om die risico’s te kunnen beheersen? Als je bijvoorbeeld zonwering plaatst of een drempel verhoogt, wat doet dat dan met je risicoscore? Zo kun je ook berekenen wat de kosten zijn, niet alleen de investerings- maar ook de onderhoudskosten. En dat is voor een vastgoedbelegger als Vesteda natuurlijk heel relevant.

3DUniversum

3D scanning biedt een oplossing voor het inmeten, fotograferen en het visualiseren van vastgoed. Alleen, 3D scanapparaten kosten al snel tienduizenden euro’s en zijn dus niet voor iedereen weggelegd met prijzen variërend van 5.000 tot 50.000 euro. WeScan van 3DUniversum maakt 3D scannen mogelijk met een iPhone of iPad.

Het product biedt een alles-in-één oplossing voor het digitaliseren van gebouwen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om meetrapporten, VR, AR, automatische objectdetectie, 360 panorama, online 3D walkthrough, online meetinstrumenten, en geautomatiseerde video's. De AI-technologieën helpen gebruikers om een digitale transformatie van hun ruimtes uit te voeren, zodat ze die gemakkelijk online kunnen beheren.

Door het digitaliseren van gebouwen kunnen bedrijven gemakkelijk hun activa volgen. Onderhoudsbeurten kunnen worden voorspeld en gekoppeld worden aan het materiaal- en energiegebruik. WeScan zorgt ervoor dat er geen honderden documenten moeten worden bijgehouden, relevante informatie snel gedeeld en door al het personeel snel gevonden kan worden. Deze mogelijkheden helpen de exploitatie- en energiekosten te beheersen, inzicht te krijgen in het gebruik en toekomstige ruimte- en gebruikseisen te ontwikkelen.

Erik Wiegerinck werkte van 1995 tot zijn pensionering in 2022 voor de uitgeverij. Bij Vastgoedmarkt hield hij zich als senior redacteur in het bijzonder bezig met de financieel-economische berichtgeving, logistiek, financiering en vastgoedfondsen. Op dit moment is hij werkzaam als freelancer.