Action: 'Verlenging betalingstermijn is noodmaatregel'

Action: 'Verlenging betalingstermijn is noodmaatregel'

Waarom verlengde Action eenzijdig zijn betaaltermijn? Steunt de retailer het voorlopige akkoord met beleggers over huurbetaling tijdens de coronacrisis? Een woordvoerder beantwoordt zes vragen.

Waarom ging de betalingstermijn van Action van twee naar drie maanden?

'Veel mensen in Nederland zijn zich er wellicht niet van bewust dat Action inmiddels veel groter is in het buitenland dan in Nederland. En van de bijna 1.600 Action-winkels in Europa is twee derde momenteel gesloten, vanwege overheidsmaatregelen in die landen. Die winkels en de distributiecentra liggen vol met producten die niet verkocht worden. Dat slaat een diep gat in de financiële situatie van Action. We willen ons bedrijf, dat meer dan 53.000 mensen in Europa werk biedt, overeind houden en nemen noodmaatregelen. Daarom hebben we de betalingstermijn van onze leveranciers tijdelijk verlengd. Voor leveranciers uit het mkb blijven we ons houden aan de wettelijke maximale termijn van 60 dagen. Overigens is door het overgrote deel van onze leveranciers met begrip gereageerd. Zij zijn al jarenlang relatief moeiteloos meegegroeid met de internationale groei van Action en verwachten ook na deze crisis weer met ons verder te groeien. Dus zijn ze bereid ons met een tijdelijk uitstel van betalingen te helpen.'

Is Action tevreden over het voorlopige corona-akkoord dat maandag naar buiten kwam?

'Het is ons nu niet helemaal duidelijk welk akkoord er precies is, dat moeten wij nog ontvangen en goed bekijken. Ik kan in ieder geval bevestigen dat Action in Nederland de huren voor april volledig betaalt.'

Wat is het effect van de coronacrisis op de omzet van Action?

'In Nederland zijn onze winkels open en we zien dat er bij de klanten een duidelijke behoefte is om, zoals ze gewend zijn, bij Action te komen voor laaggeprijsde producten. Klanten kopen nu met name producten die helpen deze coronacrisis door te komen. Enerzijds zijn dat essentiële artikelen (schoonmaakartikelen, handgel, verzorgingsproducten, toiletpapier) en anderzijds spullen die nu handig zijn (speelgoed, knutselspullen, kantoorbenodigdheden) bij thuiswerk en met kinderen thuis. Met onze winkels leveren we ook een bijdrage aan het afnemen van de druk op de supermarkten, hetgeen ook door het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel; red.) wordt gesteund.'

Wat is het effect van de coronacrisis op de liquiditeitspositie van Action?

'Groot, want als er veel winkels dicht zijn, komt veel minder omzet binnen. We proberen daarom ook onze kosten zo veel mogelijk terug te dringen om in staat te zijn het bedrijf met meer dan 53.000 mensen, bijna 1.600 winkels en acht distributiecentra door deze moeilijke tijd heen te helpen.'

Wat is het effect van de coronacrisis op de solvabiliteit van Action?

'Daar doen wij geen uitspraken over.'

Als er een vervolgakkoord komt over de huurbetalingen, hoe zou dat er volgens Action uit moeten zien?

'Daar kunnen wij pas iets over zeggen als we het huidige akkoord hebben ontvangen en hebben bekeken.'

Zie ook het dossier:
De impact van corona op retail

Peter Hanff

Peter Hanff

Senior redacteur

Studeerde in 1994 af aan de Radboud Universiteit op de eisen voor landen om toe te mogen treden tot de eurozone. Volgt het monetair beleid sindsdien met argusogen. Werkte als journalist voor onder meer De Gelderlander en het Hoger Onderwijs Persbureau. Is sinds 2007 redacteur bij Vastgoedmarkt en heeft de portefeuille financieel.