Alexandra Jurgens-Boot algemeen directeur BBI

Alexandra Jurgens-Boot is op 1 januari 2019 in functie getreden als algemeen directeur van het Blue Building Institute (BBI) Europe. Sinds de oprichting van BBI in september 2015 was zij al actief als financieel directeur en verantwoordelijk voor juridische zaken.
Delen:
Alexandra Jurgen-Boot is advocaat en partner Boot Advocaten te Amsterdam

Na drie jaar aan de eerste fase van Blue Building Institute gewerkt te hebben, zijn Lara Muller (ceo) en Francesco Franchimon (knowledge director) per 1 januari 2019 teruggetreden uit het dagelijks bestuur en hebben zij hun taken neergelegd.

Het non-profit platform, kennisinstituut en incubator op het grensvlak tussen menselijk welzijn & gezondheid en de gebouwde omgeving gaat nu een nieuwe fase in. Hiervoor is volgens de organisatie ‘een andere onderlinge dynamiek noodzakelijk om voort te bouwen op het bereikte succes en de organisatie verder te professionaliseren’. ‘Hierdoor kunnen we voor onze belangrijk sponsoren relevant en waardevol blijven en de focus behouden om de sector te blijven helpen de productieve mens centraal te stellen in de gebouwde omgeving’, aldus BBI.

Dick Vink is per 1 januari 2019 benoemd als technisch directeur. Vink is directeur-eigenaar van Progam Bouwmanagement en heeft 29 jaar ervaring in vastgoed. Hij heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het begeleiden van duurzame en gezonde gebouwen welke voldoen aan de Well Building Standard, Breeam en andere certificeringen. Vink heeft een groot internationaal netwerk op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.

Phil Williams, executive vice president business building en human performance van het Amerikaanse bedrijf Delos is per 1 januari toegetreden tot de raad van advies van BBI. Williams is bij Delos verantwoordelijk voor de integratie van gebouwen, gebruikers en gegenereerde data om op die wijze zogenoemde smart healthy higher performance-omgevingen te creëren. Hij heeft ook significante ervaring in het certificeren van Well-gebouwen voor projecten, portefeuilles, multinationals en communities.

Blue Building Institute heeft inmiddels een belangrijke positie verworven in de vastgoedmarkt op het thema gezondheid en welzijn. Inmiddels zij bijna 1,2 miljoen vierkante meter aan projecten (50) geregistreerd voor een Well Building Standard Certificering.