AM RED verwerft winkelcentrum Ringers in Alkmaar

AM RED verwerft winkelcentrum Ringers in Alkmaar

AM Real Estate Development (AM RED) heeft winkelcentrum Ringers te Alkmaar overgenomen van BPD. Als nieuwe eigenaar wil AM RED het gebied Overstad verder versterken.

Het winkelcentrum grenst aan het winkelcentrum Noorder Arcade dat reeds door AM RED is herontwikkeld en dat partijen als Decathlon, Mediamarkt en Bever aan dit centrum heeft weten te binden. Middels deze aankoop betrekt AM RED winkelcentrum Ringers in deze herontwikkeling en is de volgende stap gezet in het creëren van een regionale winkel-, leisure- en horecavoorziening met circa 1.000 parkeerplaatsen direct grenzend aan de Alkmaarse binnenstad. Dit sluit naadloos aan op de visie van AM RED op het versterken van de aantrekkingskracht van stadscentra. Financiële details over de aankoop zijn niet bekend gemaakt.

Het gedateerde winkelcentrum staat volgens de koper 'al geruime tijd te wachten op een nieuwe impuls'. Het bestaat uit 13.000 m2 commercieel vastgoed met een ondergrondse parkeergarage met 180 parkeerplaatsen. Winkelcentrum Ringers, op dit moment letterlijk gescheiden door een dichte deur, wordt middels een nieuwe passage opnieuw gekoppeld aan het recent gerenoveerde winkelcentrum Noorder Arcade. Op deze manier ontstaat er meer massa en een grotere trekkracht op het winkelend publiek en potentiële winkeliers.

Winkelcentrum Ringers ligt in het gebied Overstad, tussen winkelcentrum Noorder Arcade, de historische Ringersfabriek en meubelboulevard Overstad. Overstad krijgt door diverse transformaties een forse kwaliteitsimpuls en wordt ontwikkeld 'tot een levendig deel' van het centrumgebied met wonen en commerciële functies. De herontwikkeling van het winkelcentrum Noorder Arcade is hier een onderdeel van. AM RED heeft dit winkelcentrum onlangs ingrijpend verbeterd met als gevolg dat het aantal bezoekers fors is toegenomen.

Erik Wiegerinck werkte van 1995 tot zijn pensionering in 2022 voor de uitgeverij. Bij Vastgoedmarkt hield hij zich als senior redacteur in het bijzonder bezig met de financieel-economische berichtgeving, logistiek, financiering en vastgoedfondsen. Op dit moment is hij werkzaam als freelancer.