nieuws

Verbod op asbestdaken op de lange baan

Vastgoedbeheer

Het kabinetsvoorstel om asbestdaken per eind 2024 te verbieden, wordt aangepast. Het plan is nu om het verbod pas in 2028 te laten ingaan.

Verbod op asbestdaken op de lange baan

Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) heeft het oorspronkelijke voorstel gewijzigd omdat het dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Dat is opmerkelijk omdat het voorstel vorig jaar oktober in de Tweede Kamer nog op een haar na met algemene stemmen werd aangenomen. Alleen de SGP stemde tegen.

Nog opmerkelijker is dat er vier dagen geleden nog een noodplan voor schrijnende gevallen aan de Eerste Kamer werd gepresenteerd. Van Veldhoven schrijft over haar aanpassing richting de Senaat: ‘Uit het debat heb ik opgemaakt dat de leden van de Eerste Kamer in meerderheid het einddoel, een asbestveilige leefomgeving, onderschrijven. Maar ook de zorg over de proportionaliteit van een verbod in 2024 in relatie tot de haalbaarheid en betaalbaarheid van de sanering in voorgesteld tempo leeft breed in de Kamer.’ Veel Eerste Kamer-leden vrezen dat het onbetaalbaar wordt voor mensen om zo snel hun dak te laten vervangen. Dus heeft de staats op Infrastructuur en Waterstaat besloten het wetsvoorstel niet langer 31 december 2024, maar 1 januari 2028 in te laten gaat.

Schrijnende gevallen voorkomen

Tegelijkertijd zal Van Veldhoven het voor gemeenten mogelijk maken om uitstel te verlenen, uiterlijk tot en met 2030, waar asbestdaksanering door bijvoorbeeld sloop, grootschalige renovatie of verduurzamingsprojecten in de tussenliggende periode al is in de planning ligt. Hiermee wil ze schrijnende gevallen voorkomen. De Eerste Kamer stemt vanmiddag ( 4 juni 2019) over het voorstel. Waarschijnlijk wordt het debat daarvoor eerst kort heropend, om deze nieuwste ontwikkeling te kunnen bespreken. Het blijft erg onzeker of het aangepaste plan wél een meerderheid haalt. Het fonds met het noodplan komt er ook. Speciaal voor mensen met alleen AOW of bij wie het vermogen vastzit in het huis. Of voor verarmde boeren met veel vierkante meters asbest op het dak.

UPDATE 4 juni 2019, 16.24:

De fracties van VVD, CDA, PvdA, SGP en PVV stemden tegen het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Daarmee waren 43 van de 75 senatoren ertegen. Fracties van D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF, 50Plus en lid Duthler stemden voor het wetsvoorstel.

‘Helaas heeft de Senaat het verbod, waarover tien jaar lang is gesproken, naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad uiteindelijk niet gesteund. Daarmee is er nu geen duidelijk handelingsperspectief voor het opruimen van de laatste grote bron van asbest in ons leefmilieu. Dat betreur ik’, reageert Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op de stemmingsuitslagen. De komende tijd beraadt het ministerie zich op de nieuwe regelgeving.

Reageer op dit artikel