nieuws

‘Wij willen groen, zij willen rendement’

Projectontwikkeling

Dat de ambities van lokale bestuurders en ontwikkelaars kunnen botsten met wat bewoners willen, bleek maar weer tijdens een informatieavond over een ambitieus nieuwbouwplan in de Drechtsteden.

‘Wij willen groen, zij willen rendement’
Impressie van het plangebied achter station Dordrecht

Meer dan honderd omwonenden en andere belangstellenden waren afgekomen op de informatieavond die de gemeente Dordrecht in het Nationaal Onderwijsmuseum had georganiseerd over de consultatieversie van het  ambitiedocument Spoorzone. Tussen bedrijventerrein Amstelwijck in Dordrecht en het station in Zwijndrecht moeten op diverse locaties langs het spoor de komende jaren 6.000 tot 9.000 nieuwe woningen verrijzen.

Economische impuls

Volgens wethouder Piet Sleeking (Ruimtelijke Ordening) duurt het realiseren van de totale ambitie minstens 20 jaar. ‘We staan voor een enorme transformatieopgave, waarvan misschien niet eens alles wordt gerealiseerd. Maar weten wel dat als de stad blijft zoals hij is, hij achteruit kachelt. Dordrecht heeft een sterke economische impuls nodig.’

Vwo-leerlingen

Ook Hans Goossensen, directeur Opgave werkende, bereikbare en duurzame stad, onderstreepte de noodzaak tot meer woningbouw. ‘We verliezen te veel hoogopgeleiden’. Scoren de stad en de rest van de Drechtsteden nog gemiddeld als het gaat om het aantal vwo-leerlingen, als gekeken wordt naar de leeftijdscategorie 35 jaar en ouder trekt de regio veel minder hoogopgeleiden dan elders in de Randstad.

‘Het is zaak om starters op de woningmarkt hier vaker te laten landen’, aldus Goossensen. ‘Gezinnen die op een gegeven moment Rotterdam Centrum verlaten, trekken nu nog vaak naar het noorden, naar Bergschenhoek bijvoorbeeld. Ze komen ook naar Dordrecht, maar dat mag wel wat meer.’

Oude spoorlijn

Daarbij zoekt Dordrecht ook nadrukkelijk de samenwerking met de andere steden langs de ‘oude spoorlijn’ tussen Leiden en Dordrecht. Door verdichting langs dit traject zouden er in totaal 170.000 nieuwe woningen in Zuid-Holland kunnen worden gerealiseerd. Die torenhoge ambitie moet gepaard gaan de ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer.

Chloortreinen

Vooralsnog lijkt het spoor in Dordrecht eerder een hinderpaal dan een uithangbord voor de woonambities. Vanuit het publiek werd er gewezen op flinke hoeveelheid goederentreinen, vaak met gevaarlijke stoffen, die Dordrecht doorkruisen. De vraag rees of een bypass – al dan niet ondergronds – voor de ‘chloortreinen’ die van en naar Zwijndrecht (Kijfhoek) gaan niet voorwaardelijk is, voor uiteindelijk de eerste woningen langs het spoor gebouwd kunnen worden.

Reality check

Volgens Goossensen is er echter al een reality check op basis van de huidige situatie geweest op basis waarvan er nu al nieuwbouw gepleegd kan worden op locaties in de spoorzone waar versneld gebouwd moet worden. Een van die locaties is de Thureborg Campus aan de achterzijde van het station in Dordrecht, ooit een zorginstelling, nu studentenhuisvesting.

Gebrek aan groen

Naderhand, in de tafels die de gemeente had georganiseerd over onderliggende thema’s als wonen en werken, bleken de omwonenden toch wat kritisch over het ambitieniveau. ‘Waar moeten wij naar toe?’, zo vroeg een stelletje uit het studentencomplex zich af. ‘Als je studentenhuisvesting weghaalt zonder dat je een alternatief biedt, kiezen studenten gewoon weer voor andere steden om zich te vestigen.’

Het publiek aan de ‘woontafel’ zat ook niet te wachten op hoogbouw bij het bereiken van de woonambitie. Ook ontbreekt het volgens de omwonenden aan groen in de voorlopige plannen. ‘Duurzaamheid zou zeker in deze tijd het uitgangspunt moeten zijn en niet het aantal woningen wat projectontwikkelaars kunnen realiseren. Wij willen groen. Zij willen rendement.’

Reageer op dit artikel