nieuws

Reactie van Hembrug Zaandam op uitspraak RvS

Projectontwikkeling

Reactie van Hembrug Zaandam op uitspraak RvS
Hembrugterrein Zaandam

Het bestemmingsplan van het defensieterrein Hembrug is vernietigd door door de Raad van State. Maar de ontwikkelaars gaan door, melden ze in een reactie.

De reactie: ‘Hembrug Zaandam heeft op dinsdag 30 april  kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Hembrug. Het bestemmingsplan is spijtig genoeg vernietigd door de Afdeling Bestuursrechtspraak. Dit was tegen onze verwachting in. We blijven volledig gecommitteerd om samen met de gemeente Zaanstad, de mensen op en rond Hembrug en onze partners het Hembrugterrein te transformeren in een gemengd woon-, werk en verblijfsgebied. De uitspraak van de RvS biedt ook deze opening en wij zullen dit nu bestuderen. De maatschappelijke opgave voor woningbouw is groot en urgent. Het Hembrugterrein is uniek en vraagt om een duurzame invulling voor de toekomst. Onze ambitie blijft onverminderd om de unieke eigenschappen van het Hembrugterrein beschikbaar te stellen aan mensen uit de metropoolregio Amsterdam.’

Reageer op dit artikel