nieuws

Dick Gort: 500.000 m2 kantoor erbij in Amsterdam ‘best stevig’

Projectontwikkeling

Dick Gort: 500.000 m2 kantoor erbij in Amsterdam ‘best stevig’

Het is de vraag of er behoefte zal zijn aan de 500.000 m2 nieuw kantoor waar de gemeente Amsterdam ruimte voor maakt.

Dat zegt Dick Gort. De ceo van ASR Real Estate is deelnemer aan de rondetafel van Vastgoedmarkt tijdens Provada over kantoorontwikkeling op risico. Het kantorenbeleid van de gemeente Amsterdam kan in een ander licht komen te staan wanneer de economie omslaat, denkt Gort.

‘Laten we die vraag om kantoren wel in het perspectief van de economische cyclus plaatsen. Als je me vraagt wat ik vind van het streven van 125.000 m2 nieuw kantoor per jaar in Amsterdam, zeg ik: in een collegeperiode van vier jaar komt dat neer op 500.000 m2. Dat is best stevig.’

‘Geleidelijkheid is de weg naar evenwicht op kantorenmarkt’

‘Geleidelijkheid is de weg naar evenwicht op kantorenmarkt’

‘Ook in de huidige markt moet je de varkenscyclus in het achterhoofd houden. Kantoren op de markt brengen kost tijd. Voordat je een plan hebt gemaakt, een bestemmingsplanprocedure hebt doorlopen en de omgevingsvergunning binnen hebt, ben je een heel eind verder.’

‘Het is de vraag of aan het dan opgeleverde kantoor nog wel zo’n behoefte zal bestaan. Je kunt bedenken dat er 125.000 m2 kantoorruimte per jaar bij moet komen. Maar je moet maar afwachten hoe het uitpakt. De economie blijft niet op het huidige hoge niveau. In de tussentijd bijsturen is lastig. Hoe zet je er de rem op wanneer dat noodzakelijk blijkt te zijn?’

Reageer op dit artikel