nieuws

BPD wil miljoenen zien van Dordt voor stoppen villawijk

Projectontwikkeling

Dordrecht hangt een claim van negen miljoen euro van projectontwikkelaar BPD boven het hoofd voor het cancelen van het plan voor een villawijk, meldt AD De Dordtenaar.

BPD wil miljoenen zien van Dordt voor stoppen villawijk
Het gebied aan de zuidrand van Dordrecht waar BPD een villawijk had willen realiseren.

BPD is naar de Raad van State gestapt voor een oordeel in de kwestie over het gesneefde plan Belthure Park. Al in 2010 lagen er plannen om aan de Zuidrand van Dordrecht in het poldergebied een villawijk met 220 woningen te realiseren. Eind 2016 draaide de gemeente de plannen echter terug. Het besloot het poldergebied open te houden.

Bouwaanvraag

Kort voor dat besluit was BPD al met een bouwaanvraag gekomen. Daarbij was niet langer sprake van 220 villa’s maar van 94 villa’s, twee-onder-een-kappers en appartementen, op de stukken grond die BPD al in het poldergebied in bezit heeft. Toen de gemeente de benodigde aanvullende gegevens, onder meer over ontsluiting van het gebied, na een paar maanden nog niet binnen had, werd ook dit plan naar de prullenbak verwezen.

Planschade

Tot ongenoegen van BPD én een volkstuinvereniging die af willen van de claim dat het poldergebied ‘open’ moet blijven. Volgens de BPD levert het afblazen van de bouwplannen het bedrijf een planschade van 9 miljoen euro op, geld dat BPD wil gaan verhalen op de gemeente Dordrecht.

Niet impulsief

Een woordvoerder van de gemeente stelt tegen AD De Dordtenaar dat het besluit om het project volledig af te blazen niet impulsief is genomen. ‘De raad heeft er welbewust voor gekozen om de polder geheel open te houden. Er was maar één keuze: of geheel open houden, of volbouwen met woningen.’

Compromis mogelijk

De rechter was het daar niet helemaal mee eens en vroeg zich af over er geen compromis mogelijk was geweest waarbij een beetje zou worden gebouwd. Wel wees zij er op dat het aan gemeenten is om te bepalen waar wel of niet gebouwd kan worden.

De Raad van State doet over een paar weken uitspraak.

Reageer op dit artikel