nieuws

Sloop CBS-complex bereikt hoogste punt

Projectontwikkeling

De duurzame ontmanteling van het hoogste punt van het voormalige CBS-kantoor in Voorburg is begonnen. Op de locatie van het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland realiseren Schouten en BPD 230 woningen.

Sloop CBS-complex bereikt hoogste punt
CBS-gebouw in Voorburg wordt duurzaam ontmanteld

De afgelopen tijd vond de voorsloop van het 60.000 m2 grote Centraal Bureau voor de Statistiek-complex plaats. De markante kruisvormige kantoortorens van het voormalige CBS-gebouw in Voorburg worden gesloopt. Ruim 95 procent van het pand wordt hergebruikt in de nieuwe woonwijk Park070 of krijgt elders een nieuwe functie. De bestaande kelder wordt ingericht als stallingsgarage voor de duurzame wijk. Het Rijk droeg het pand begin 2018 over aan de ontwikkelaars.

Hiervoor hebben de ontwikkelaars sloopbedrijf VSM bewust aangetrokken, vanwege de duurzame manier waarop dit bedrijf sloopt. ‘Hergebruik op productniveau is het streven en op grondstoffenniveau de ondergrens. Met uitzondering van asbest en vervuilende materialen, die zijn voor de sloop al uit het gebouw gehaald’, aldus BPD.

Bij de sloop van het CBS-gebouw komt 56.638 ton betonpuin en 5.829 ton metselpuin vrij. Dit wordt hergebruikt in de wegenbouw of betonindustrie. Overige sloopmaterialen worden gerecycled of hergebruikt, waaronder ook de 7.500 armaturen en gasontladingslampen. Grind- en betonplaten, betonnen kolommen en betonnen fietsenstallingen krijgen een nieuwe functie in Park070. De kolommen van het CBS-gebouw worden in de openbare ruimte van de wijk hergebruikt als opstapjes. Ander sloopmateriaal wordt gebruikt voor lage muren in de openbare ruimte of als bestrating.

De fundering van het gebouw blijft behouden, net als de atoom- en schuilkelder die wordt getransformeerd tot stallingsgarage voor auto’s, scooters en fietsen. De sloop is naar verwachting dit najaar afgerond. De bouw van Park070 start naar verwachting voorjaar 2019. Park070 wordt een duurzame, groene en kindvriendelijke wijk met 230 koopwoningen en -appartementen. De nieuwe gasloze huizen worden uitgerust met zonnepanelen en een duurzaam warmtesysteem. Ook wordt Park070 autoluw. Schouten kocht het complex en de grond in 2014 voor 6,4 miljoen euro van het Rijk.

Reageer op dit artikel