nieuws

Rijk draagt CBS-gebouw over aan ontwikkelingscombinatie

Projectontwikkeling

Rijk draagt CBS-gebouw over aan ontwikkelingscombinatie

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft woensdag 31 januari het voormalige kantoorgebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg overgedragen aan ontwikkelingscombinatie CBS BV, een samenwerking tussen ontwikkelende aannemer Schouten en gebiedsontwikkelaar BPD.

CBS BV kocht het pand en de grond in 2014 van het Rijksvastgoedbedrijf om er een duurzame, groene en kindvriendelijke wijk met circa 230 woningen en appartementen te realiseren.

Jarenlang was het kantoorgebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek, met ruim 60.000 m2, het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland. Binnenkort wordt het duurzaam ontmanteld, op de onderliggende kelder na. Deze wordt ingericht als stallingsgarage voor de duurzame wijk, die Schouten en BPD Ontwikkeling op de CBS-locatie ontwikkelen.

De nieuwe wijk Park 070 ligt pal naast het stadscentrum van Den Haag en grenst aan Park ’t Loo in Voorburg. Het plan voor de woonwijk is in nauw overleg met de omwonenden en andere stakeholders gemaakt.

Chris Schouten van Schouten: ‘Park 070 wordt gebouwd op een plek die tussen Voorburg en Den Haag ligt ingeklemd. Bij transformatie van dit type binnenstedelijk gebied, is het gebruikelijk de omwonenden te betrekken. Zij hebben jarenlang tegen de leegstaande kantoorkolos aangekeken. Het is belangrijk dat mensen die de locatie kennen, kunnen meedenken over de nieuwe plannen.’

Patrick Joosen regiodirecteur Zuid-West bij BPD:  ‘De komende maanden wordt het CBS-gebouw ontmanteld. Enkele bouwmaterialen die tijdens de ontmanteling beschikbaar komen, worden hergebruikt in de nieuwe woonwijk. De kunst uit het gebouw krijgt ook een nieuwe bestemming. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van duurzame energie; de woningen krijgen bijvoorbeeld geen gasaansluiting.’

Reageer op dit artikel