nieuws

Cees van Boven voorzitter De Vernieuwde Stad

Loopbaan

Cees van Boven wordt per 1 juli 2018 de nieuwe voorzitter van De Vernieuwde Stad, samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke woningcorporaties.

Cees van Boven voorzitter De Vernieuwde Stad
Cees van Boven

Hij volgt Marien de Langen op, die zijn volledige termijn als voorzitter er dan op heeft zitten. Van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland, wil zijn kennis en ervaring inzetten om de focus van het platform scherp te houden: het maken en behouden van prettige steden om in te wonen.

De Langen, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Stadgenoot, trad in 2012 aan. Tijdens zijn voorzitterschap is het profiel van De Vernieuwde Stad scherper geworden. Enerzijds door het agenderen van maatschappelijke ontwikkelingen rond het wonen in de steden. Anderzijds door de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring om samen effectiever en efficiënter te werken aan de stedelijke vernieuwing.

Volgens Van Boven is er voor de stedelijke corporaties een grote fysieke opgave: verduurzaming, nieuwbouw, transformatie en krimp. Maar ook het sociale domein stelt corporaties in de stedelijke gebieden voor een veranderende opgave. Dit als gevolg van de veranderende samenstelling van de huurderspopulatie.

Reageer op dit artikel