blog

Het nieuws van: Michiel Boonen

Loopbaan

Deze week stond natuurlijk in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland.

Het nieuws van: Michiel Boonen
Michiel Boonen

Wat de politieke verschuivingen gaan betekenen is nog niet in zijn geheel te overzien, maar duidelijk is dat Nederland verder versplintert. Lokale partijen kregen meer stemmen en de gevestigde orde – met de PvdA en SP voorop – had het zwaar te verduren.

De grote winnaar van de landelijk actieve partijen was vooral GroenLinks. De Volkskrant kopte dat de partij onder leiding van Jesse Klaver de ‘bakfietssteden’ Amsterdam en Utrecht verovert heeft. Daarmee krijgt GroenLinks waarschijnlijk de kans om een ‘linkse meerderheid’ te vormen en speerpunten als sociale huisvesting en duurzaamheid verder onder de aandacht te brengen.

Hoewel dit thema’s zijn waar we in Nederland de ogen niet voor kunnen sluiten, geeft de versplintering in de politiek ook aan dat er wellicht gezocht moet gaan worden naar een solide en breed fundament in het midden van het politieke spectrum. Niet alleen in de woningmarkt, maar ook als het gaat om voorzieningen, winkels en kantoorruimte moeten er de komende periode belangrijke keuzes gemaakt gaan worden.

Dat kan alleen maar als deze keuzes breed gedragen worden door een ruime meerderheid van de bevolking en niet – zoals de afgelopen jaren steeds vaker het geval is – wanneer belangrijke keuzes slechts gedragen worden door een krappe meerderheid van de politiek.

Wat de verkiezingen van deze week mijns inziens des te meer verduidelijken is het groeiende contrast in de samenleving, waardoor vooruitgang in Nederland op echt belangrijke thema’s steeds lastiger lijkt te worden.

Reageer op dit artikel