nieuws

‘Nederlandse vastgoedmarkt moet meer transparantie bieden’

Financieel

‘Nederlandse vastgoedmarkt moet meer transparantie bieden’
Discussie Assetintelligence op de Provada 2019

Data en data-analyses vormen voor een assetmanager vooral belangrijke ingrediënten om tot een betere risicoafweging te komen. Jan-Willem Jeucken, regional Manager Europa, ging daarover op de eerste dag van de Provada in gesprek met Lucas Vuurmans, portfoliomanager van Kempen en Dirk-Jan Lucas, head of investor relations van NSI.

NSI heeft sinds 2016 veel geïnvesteerd in de opbouw van een data-warehouse. Kempen is vier jaar daarvoor al begonnen aan de opbouw van een effectieve data-infrastructuur en techniek voor een hoogwaardige visualisatie van de beschikbare informatie.

Hoe kan assetmanagement naar een hoger niveau worden getild? Naar de overtuiging van alle sprekers moet binnen de Nederlandse vastgoedmarkt veel meer transparantie ontstaan. Of zoals Jan-Willem Jeucken het formuleerde: ‘In de Verenigde Staten kennen we Yardi Matrix. Door alle openbaar beschikbare informatie over vastgoed bij elkaar te brengen en op een goede manier te ontsluiten, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een goed functionerende vastgoedmarkt. Maar daar is anders dan in West-Europa veel meer informatie openbaar.’

Dergelijke data zijn onder meer van onschatbare waarde bij een zo goed mogelijke bepaling van de waarde van vastgoedportefeuilles. ‘Op basis van de beschikbare data kunnen we vandaag al veel verbanden zien op tot een goede waardebepaling te komen. En in de toekomst komen nog tal van extra mogelijkheden beschikbaar’, aldus Jeucken.

Informatie geanonimiseerd delen

Maar dat vraagt ook om een oplossing van heel praktische zaken, aldus Lucas. ‘Wij zijn bereid meer (geanonimiseerde) informatie met anderen te delen. Maar er is nog geen goede oplossing voor de kosten van één grote data-base. Het kan niet zo zijn dat wij gratis informatie delen en vervolgens die informatie weer duur moeten terugkopen.’ De deelnemers aan het gesprek verwachten niet daarvoor al op korte termijn een oplossing zal worden geboden.

Terwijl de behoefte aan extra informatie heel groot is. Lucas Vuurmans ziet bijvoorbeeld een sterke vraag opkomen naar duidelijkheid over de koolstofdioxide-uitstoot van vastgoedportefeuilles. Hij verwacht overigens dat Kempen de komende tijd op dat gebied zelf nieuwe stappen zal zetten.

 

Reageer op dit artikel