nieuws

Lagere energierekening, beter energielabel en waardestijging van het vastgoed

Financieel

Te mooi om waar te zijn? Nee, door zonnepanelen te plaatsen is het mogelijk met één klap, drie vliegen te slaan.

Lagere energierekening, beter energielabel en waardestijging van het vastgoed

Maar die investering dan? Ook geen probleem, die doet KiesZon. Frank Heijckmann, algemeen directeur KiesZon, legt uit.

Daken voorzien van zonnepanelen is in heel veel gevallen een win-win situatie. Voor zowel de ontwikkelaar / belegger als de huurder van het vastgoed is er namelijk voordeel te behalen. Om dat helder uiteen te zetten is het goed eerst te kijken naar de drie meest gangbare opties m.b.t. zonnepanelen plaatsen.

Kopen, leasen of het dak verhuren

Als een zonnestroomproject gekocht wordt doet de koper de initiële investering zelf, waarna het project over de jaren heen wordt terugverdiend. Leasen houdt in dat er een vast maandelijks bedrag gerekend wordt voor de geleverde stroom (lager dan de grijze stroomprijs) door de partij die het zonnestroomproject ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert. Geen investering benodigd dus. Het dak verhuren is simpelweg dakoppervlakte beschikbaar stellen voor de eerdergenoemde zonnestroomprojectontwikkelaar (en financier etc.) die vervolgens een vaste prijs per vierkante meter aan vergoeding kan bieden.

De laatste vorm is interessant wanneer de gebouweigenaar niet dezelfde is als de gebruiker. De huurder betaalt namelijk een lagere energieprijs en ontvangt 100% duurzaam opgewekte energie en de belegger / ontwikkelaar hoeft niets te investeren én krijgt een vaste vergoeding per vierkante meter. Op deze wijze is duurzaam ondernemen eenvoudig, en zien we dat het steeds populairder wordt. Iets waar de overheid flink op inzet om het aandeel hernieuwbare energie in Nederland te vergroten. Dat bruggetje brengt ons naar het onderdeel overheidssubsidies.

Overheidssubsidies

Om het gebruik van duurzame energie te stimuleren, riep de overheid enkele jaren terug de SDE+ subsidie in het leven. Deze subsidie kan ingezet worden voor het opwekken van energie met behulp van o.a. wind, warmte uit biomassa, en dus ook voor het plaatsen van zonnepanelen. Sinds SDE+ subsidies beschikbaar kwamen, zijn er enkele tienduizenden zonnepanelen geplaatst. Begin volgende maand loopt de tweede en laatste subsidieronde van dit jaar. Van 2 tot 15 oktober 2018 is het mogelijk subsidie aan te vragen. Het is het ideale moment om te starten met zelf zonnestroom opwekken. Maar hoe weet u wat er mogelijk is m.b.t. het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen? Simpel, met een dak analyse.

Snel inzicht in de mogelijkheden met een dak analyse

Zonnestroom-engineers calculeren met behulp van hoge resolutie luchtfoto’s en speciaal daarvoor ontwikkelde software hoeveel zonnepanelen op een dak passen. Vervolgens kan inzicht gegeven worden in de hoeveelheid groene stroom die met de zonnepanelen opgewekt kan worden en wat dat inhoudt in relatie tot een eventuele huurvergoeding of energiebesparing.

Kortom

Zonnepanelen helpen met het behalen van een beter energielabel, zorgen voor lagere energiekosten, verhogen de waarde van vastgoed en kunnen voor extra inkomsten zorgen door de vaste vergoeding per vierkante meter. Een dak analyse maakt snel duidelijk wat er mogelijk is, dus geen reden niet deel te nemen aan de duurzame solar revolutie die in Nederland woedt.

Frank Heijckmann is algemeen directeur en oprichter van KiesZon. KiesZon ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert grootschalige zonnestroomprojecten voor o.a. vastgoedontwikkelaars, de logistieke sector en foodsector.

Reageer op dit artikel