nieuws

Voorkom hoge boetes door Witwaswet

Financieel

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is bedoeld om criminelen en terroristen de pas af te snijden, maar kan ook ondernemers in het midden- en klein bedrijf ongemeen hard raken.

Voorkom hoge boetes door Witwaswet

Gebrek aan voorlichting en de trage implementatie van de Europese wetgeving in Nederland hebben voor veel onduidelijkheid gezorgd. Vooral ondernemers in het MKB zijn hiervan de dupe: tientallen bedrijven zijn de afgelopen jaren voor de rechter gesleept, omdat ze niet voldeden aan de Wwft. Ook als het cliëntenonderzoek louter door onwetendheid niet of onvoldoende was uitgevoerd, waren hoge boetes en gevangenisstraffen het gevolg.

Kleine bedrijven zijn kwetsbaar

Vooral kleinere bedrijven, en zeker eenmanszaken, blijken in de praktijk kwetsbaar: anders dan grote kantoren hebben zij geen compliance-afdeling. Zij hebben bovendien vaak een kennisachterstand op dit complexe dossier. Het is dan vrijwel onmogelijk om de wijzigingen op Wwft-gebied goed bij te houden. Zo worden zij slachtoffer van terroristische of criminele activiteiten of, als een controle aan het licht brengt dat ze niet aan de Wwft voldoen, van de toezichthouders, zoals de Belastingdienst, Bureau Financieel Toezicht en De Nederlandse Bank.

Voorkom problemen

Een heldere uitleg van de witwasrichtlijn, een Wwft-checklist en de manier om op een juiste en efficiënte manier om te gaan met de Wwft: het staat allemaal in de whitepaper ‘Witwaswet’ hoeft MKB niet meer onaangenaam te verrassen.

Download hier de whitepaper ‘Witwaswet hoeft mkb niet meer onaangenaam te verrassen’.

Reageer op dit artikel