blog

Het nieuws van … Frank van Min

Financieel

Het College van B en W wil ‘meer grip van de gemeente op de woningmarkt’, lezen we in het kersverse coalitieakkoord.

Het nieuws van … Frank van Min

Dat betekent dat de huurprijs en doelgroep van nóg meer woningen door de overheid dan wel de gemeente worden bepaald. En dat terwijl de overheid al extreem veel ‘grip’ heeft. Het college gaat voorbij aan de negatieve gevolgen: scheefwonen en lange wachtlijsten. Bovendien heeft de gemeente in het verleden al vele extra lokale regels geproduceerd zonder ze toe te passen (denk aan de Wet kraken en leegstand). Tot slot lezen we niets over de kosten van het handhaven van de aanvullende regels.

Omdat het college zelf meer grip wil, heeft het kennelijk onvoldoende vertrouwen in de woningcorporaties, woonbond en huurcommissie, die al opkomen voor de achterban van de partijen in het college.

Het college lijkt ook weinig vertrouwen te hebben in de eigen kennis, met de toezegging: ‘We gaan onderzoeken of voor beroepen in de publieke sector waar tekorten zijn een verlenging mogelijk is van vijf jaar van hun campuscontract’. Ik zal het college helpen: dit kan met de huidige wetgeving niet. Voordat het college met aanvullende regels komt, kan het beter eerst de effectiviteit van de bestaande regels nagaan.

Over de auteur:
Frank van Min is directeur van Wolf Huisvestingsgroep

Reageer op dit artikel