nieuws

Werkgevers: ‘Politiek maskeert kosten Klimaatakkoord’

Beleggingen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland uit van veel te lage kosten voor het verduurzamen van woningen en kantoren. 

Werkgevers: ‘Politiek maskeert kosten Klimaatakkoord’
Den Haag / Nederland / Portret van Hans de Boer, voorzitter van VNO NCW. 23.06.2015 © Julius Schrank

In een brief aan minister Wiebes (EZK) en de Tweede kamer wijzen Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) op de vragen en twijfels die ondernemers hebben over de gehanteerde veronderstellingen en modelberekeningen bij het Ontwerp Klimaatakkoord.

Diverse vragen

In hun brief leggen de ondernemingsorganisaties diverse vragen neer bij de planbureaus naar aanleiding van hun recente doorrekeningen. Zo lijkt PBL uit te gaan van gemiddeld 15.000 euro investeringskosten per woning om deze via de wijkaanpak aardgasvrij te maken. ‘Dat is weinig. Gemiddeld kost het bijna energieneutraal maken van een woning namelijk al gauw zo’n 30.000 euro en het gasvrij en CO2-neutraal maken van oude woningen komt op wel 60.000 euro of meer. Voor ondernemers geldt veelal een dubbele rekening, omdat ze ook hun bedrijfspand moeten verduurzamen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Ook vragen de ondernemingsorganisaties zich af welke veronderstellingen het PBL heeft gemaakt ten aanzien van de bereidheid van huiseigenaren en ondernemers om deze investeringen daadwerkelijk te doen. ‘In hoeverre heeft dit alles realiteitsgehalte dan wel maatschappelijk draagvlak en gaat het allemaal ook echt gebeuren?’

‘Geen splijtzwam’

De Boer en Vonhof stellen dat de klimaattransitie moet doorgaan, maar stellen dat de huidige politieke koers rond het klimaatakkoord te veel de echte prijs ervan voor burgers en bedrijven maskeert. ‘Dat is slecht voor het draagvlak, voor echte innovatie en een onderschatting van burgers en ondernemers. Een eerlijke en kansrijke klimaataanpak is mogelijk, maar dan moeten we transparant en open aan de slag. Het klimaatbeleid moet geen splijtzwam worden in de Nederlandse samenleving,’ aldus de organisaties, die pleiten voor een zorgvuldig vervolgproces via bijvoorbeeld de SER.’

Reageer op dit artikel