nieuws

Vastgoed Belang: Woonlastenneutraal verduurzamen kan niet

Beleggingen

De voorwaarde dat huurders een verduurzaming van hun woning naar energielabel C of BENG niet in hun portemonnee mogen voelen, is volgens Vastgoed Belang niet haalbaar.

Vastgoed Belang: Woonlastenneutraal verduurzamen kan niet

Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders van vastgoed, schrijft dit in de bijdrage die zij donderdag 28 maart zal leveren aan de hoorzitting Klimaattafel ‘gebouwde omgeving’.
Vastgoed Belang stelt in haar position paper het belang van CO2 reductie te onderschrijven en daarom al in een vroeg stadium haar verantwoordelijkheid te hebben genomen door leden te stimuleren tot verduurzaming van de particuliere huurvoorraad.

In 2013 sloot Vastgoed Belang zich aan bij het SER-Energieakkoord en verbond zich daarmee aan de doelstelling dat 80% van het bezit van de leden in 2020 een energielabel C of beter heeft. Volgens de vereniging was eind 2016 al meer dan 70 procent van die doelstelling bereikt.

Particuliere huurvoorraad

Het in december 2018 door het Kabinet gepresenteerde Ontwerp Klimaatakkoord (OKA) is volgens Vastgoed Belang onvoldoende concreet over de invulling van de randvoorwaarden voor de verduurzaming van de oude particuliere huurvoorraad. Ongeveer 70 procent van de particuliere woningvoorraad is gebouwd vóór 1980. De bulk van de voorraad -zo’n 450.000 tot 500.000 woningen – is in bezit van kleine verhuurders (maximaal 10 woningen). De overige woningen zijn in bezit van professionele particuliere verhuurders.

Met name voor de kleine verhuurders dreigt de verduurzaming van het bezit volgens Vastgoed Belang onbetaalbaar te worden. De vereniging becijfert dat de kosten om te komen van Label G naar Label C tussen de 9.000 en 15.000 euro per woning liggen. Dit valt terug te verdienen met een jaarlijkse besparing van ongeveer 1.000 euro per jaar op de energierekening.

Gasloos maken

Als de duurzaamheidsambities hoger komen te liggen valt de rekening een stuk hoger uit. Gemiddeld kost het upgraden naar Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) volgens Vastgoed Belang 40.000 euro. Het gasloos maken van oude particuliere huurwoningen zou al snel een rekening van 60.000 euro opleveren. Particuliere verhuurders kunnen daarbij volgens de vereniging niet profiteren van de in het OKA beoogde kostenreductie door opschaling.

‘Verduurzaming vanaf label C naar label A of BENG vergt dus investeringen die niet meer in verhouding staan tot een verdere afname van de energierekening. Het OKA neemt bovendien woonlastenneutraliteit als uitgangspunt. Dat betekent dat verhuurders maar een deel van de besparing op de energierekening kunnen doorberekenen in hogere huren. (…) Verhuurders worden via die weg dus impliciet verplicht tot het doen van investeringen met onrendabele toppen van vele tienduizenden euro’s per woning.’

Nieuwe problemen

Daarnaast wijst Vastgoed Belang op andere hinderpalen voor particuliere verhuurders. Ze moeten medewerking zien te krijgen van zittende huurders, de financiering voor kleine verhuurders is problematisch en er dreigen kostenverhogingen als gevolg van welstandseisen. Daarnaast wijst de vereniging op nieuwe bouwtechnische problemen (vochtrisico’s) bij het isoleren van woningen ouder dan 1980.

Verplichte medewerking

‘Robuuste steunmaatregelen, zeker voor de kleinere verhuurder, zijn onontbeerlijk. Naast openstelling voor particuliere verhuurders van nieuwe mogelijkheden zoals ‘gebouwgebonden financiering’ zijn in ieder geval herinvoering van de STEP-regeling en voortzetting van de salderingsregeling voor zonnestroom onontbeerlijk. Woonlastenneutraliteit als onvoorwaardelijk uitgangspunt maakt verduurzaming naar hoger dan label C of BENG in veel gevallen onmogelijk te financieren. In deze gevallen zou de voorwaarde daarom moeten worden losgelaten. Tot slot is de noodzaak tot verduurzaming in Nederland vooralsnog niet breed gedragen. Indien verhuurders gedwongen worden tot hoogwaardige verduurzaming, zou verplichting tot medewerking voor de zittende huurders moeten worden onderzocht.’

Reageer op dit artikel