nieuws

Geld brandt in zakken beleggers maar tekort aan huurwoningen blijft torenhoog

Beleggingen

Het woningtekort in Nederland bedraagt op dit moment zo’n 263.000 woningen, 3,4% van de woningvoorraad. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value en ABF Research. Met name aan huurwoningen is een schreeuwend tekort al zijn de knelpunten volgens de onderzoekers deels oplosbaar. 

Geld brandt in zakken beleggers maar tekort aan huurwoningen blijft torenhoog

Op basis van de huidige prognoses moet tot 2030 rekening worden gehouden met een hoog woningtekort. Indien er geen actie wordt ondernomen, zal het tekort tot die tijd meer dan 200.000 woningen blijven bedragen. Met name aan huurwoningen is een tekort, jaarlijks worden er daar 175.000 meer van gevraagd dan er worden aangeboden. In het middeldure segment (720-985 euro per maand) is de vraag 83.000 woningen meer dan wordt aangeboden en in het sociale segment (minder dan 720 euro) is de vraag 92.000 woningen groter dan het aanbod.

Regionale verschillen

De regionale verschillen zijn groot. De druk op de woningmarkt is het meest zichtbaar in de grootstedelijke gemeenten. Hier is het woningtekort begin 2019 bijna 100.000 woningen (6,8% van de woningvoorraad). De top 5 van de regio’s waar het tekort het grootst is: Delft en Westland (7,4%), Groot Amsterdam (6,6%), Utrecht (5%), Agglomeratie ’s-Gravenhage (4,9%) en agglomeratie Haarlem en Flevoland (4,8%).

Starters en ouderen

De tekorten raken met name starters en ouderen. Het aantal huishoudens boven de 75 jaar groeit tot 2030 explosief met meer dan 373.000 huishoudens. Het aantal huishoudens met een mobiliteitsbeperking groeit de komende vijf jaar met 115.000. Hierdoor zijn er met name voor deze groep meer geschikte woningen nodig. Regio’s met de grootste groei van 75 plus huishoudens zijn: Flevoland (99,7%), Kop van Noord Holland (66,8%), Alkmaar en omgeving (62,9%), Zuidwest-Gelderland (59,3%) en Groot Amsterdam (58,9%).

Verduurzaming corporaties

Woningbouwverenigingen zijn volgens de onderzoeker niet in staat om in te spelen op de groeiende vraag naar huur huurwoningen, ook omdat ze hun bestaande bezit moeten verduurzamen. Van de ondervraagde corporaties geeft 57% aan niet over genoeg middelen te beschikken om de verduurzamingsopgave te bekostigen. De nieuwbouwopgave waarvoor corporaties gesteld staan bedraagt circa 120.000 eenheden tot 2022. In 2018 hebben zij in totaal circa 6.100 bouwvergunningen aangevraagd. Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat deze doelstelling gehaald zal worden.

Stijgende bouwkosten

Kees van Harten, directeur Capital Value: ‘Veel corporaties geven aan dat het gebrek aan geschikte locaties en de stijgende bouwkosten een probleem zijn om voldoende bij te bouwen, met name in stedelijke gebieden. Om de bouwproductie te vergroten zouden gemeenten corporaties kunnen ondersteunen door planvorming te versnellen en grondprijzen te verlagen. Verder zouden corporaties en beleggers, veel meer dan nu het geval is, moeten inzetten op samenwerking om in gezamenlijkheid huurwoningen te bouwen voor zowel het sociale als middensegment.’

20 miljard beschikbaar

Beleggers geven aan de komende jaren meer dan 20 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen. Hiermee kunnen zo’n 100.000 nieuwe huurwoningen worden gerealiseerd. Vorig jaar werd er door beleggers voor 8,5 miljard euro in huurwoningen geïnvesteerd. Dit komt neer op circa 45.000 huurwoningen, een toename van 63% ten opzichte van 2017. Met een aandeel van 39% zijn huurwoningen in 2018 de grootste beleggingscategorie op de Nederlandse vastgoedmarkt geworden. Nederlandse pensioenfondsen waren de belangrijkste investeerders in de bouw van nieuwe huurwoningen. Opvallend was de groei van het beleggingsvolume in zorgvastgoed, van 700 miljoen in 2017 naar 945 miljoen euro in 2018, een groei van 35%. Ook de enorme groei van buitenlands kapitaal (met name pensioenfondsen) was opvallend. In 2018 hebben internationale beleggers ruim 2 miljard euro geïnvesteerd, een verdubbeling van het jaar ervoor.

Reageer op dit artikel