nieuws

Portefeuille geliberaliseerd vastgoed corporaties slinkt. Tegen wil en dank

Beleggingen

Woningbouwverenigingen hebben nog zo’n 140.000 niet-DAEB woningen in hun bezit. Dit blijkt uit gegevens van corporatiekoepel Aedes. Daarnaast hebben de corporaties nog een kleine 30.000 ‘geliberaliseerde’ objecten aan maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed in portefeuille. De corporaties ervaren druk om zich te concentreren hun kerntaken maar zien tegelijkertijd met lede ogen aan dat de markt de leemte niet altijd invult.

Portefeuille geliberaliseerd vastgoed corporaties slinkt. Tegen wil en dank

Vorige week verlosten de vastgoedbedrijven Dudok Groep en AM Assets woningbouwvereniging Trivire nog van een filmtheater in de binnenstad van Dordrecht. Dit op aandringen van de inspectie Leefomgeving en Transport (IL en T), die meent dat het bezit van het filmhuis, dat Trivire samen met de Gemeente Dordrecht realiseerde, niet tot de kerntaken van de corporatie behoort.

Strenge voorwaarden

Sinds de Woningwet 2015 moeten corporaties zich hoofdzakelijk richten op diensten in het algemeen economisch belang (DAEB). Aan het verrichtten van niet-DAEB activiteiten zijn strenge voorwaarden verbonden. Zo mag er alleen sprake zijn van commerciële activiteiten als er (in de nabijheid) geen andere partijen zijn die deze activiteit willen uitvoeren.

Maatschappelijk onroerend goed

Uit gegevens van Aedes blijkt dat Trivere bij lange na niet de enige corporatie is met niet-DEAB bezit. De corporaties hadden in 2017 ruim 28.000 stuks bedrijfsonroerendgoed (niet-DAEB) in hun bezit, goed voor 3,4 mln m2. Een jaar eerder waren dat nog ruimt 29.000 objecten met een totale oppervlakte van 3,6 mln m2.
Bij maatschappelijk onroerend goed (o.m. schoolgebouwen, zorginstellingen en bibliotheken) is een omgekeerd beweging zichtbaar. Waren er 2016 nog 499 van dergelijke panden (niet-DAEB) in het bezit van de corporaties, een jaar later zijn dat er 542. De toevoeging bestaat uit grote complexen want het aantal vierkante meter is in dezelfde periode bijna verdubbeld van ruim 80.000 naar ruim 150.000 m2
Zowel bij het MOG en BOG dat wel als DAEB te boek staat, is een forse afname van het bezit te zien in dezelfde periode, al hebben de corporaties in 2017 nog altijd respectievelijk 8.180 en 1.365 van dergelijke objecten in hun bezit

Tussen  wal en schip

Volgens Aedes blijkt uit een evaluatie van de Woningwet 2015 die vorig jaar plaats vond dat de corporaties inmiddels voor 96% van hun bezit de gewenste administratieve of juridische scheiding hebben aangebracht tussen DAEB en niet-DAEB. Buiten het BOG en MOG hebben de corporaties volgens een woordvoerder van Aedes nog zo’n 140.000 niet-DAEB woningen in hun bezit. ‘Sinds 2014/2015 zien we dit aantal gestaag afnemen. Wel met een dubbel gevoel. Corporaties concentreren zich meer op hun kerntaken in de hoop dat de markt het middenhuursegment oppakt. Daar komt nu in de praktijk maar weinig van terecht waardoor veel mensen tussen wal en schip raken, de kunnen kopen, noch huren. Binnen woningbouwverenigingen wordt er nu toch weer nagedacht hoe die doelgroep alsnog kan worden bediend.’

Aparte BV

Eén van de oplossingen om toch niet-DAEB actief te kunnen zijn is het oprichten van een aparte BV. Limburg Wonen nam op die manier onlangs een appartementencomplex in het middenhuursegment in Geleen over.

Reageer op dit artikel