Altera: focus op vastgoed met ESG-factoren voor institutionele beleggers

Altera: focus op vastgoed met ESG-factoren voor institutionele beleggers
Philip Hosman van Altera bij De Orangerie in Amstelveen.

Beleggen in duurzaam vastgoed creëert op de lange termijn een betere verhouding tussen rendement en risico dan beleggen in niet-duurzaam vastgoed. Dat is de overtuiging van Altera Vastgoed. Daarbij gaat het om een lange-termijn beleggingsvisie in combinatie met tussentijdse meetbare mijlpalen. 'Het gaat lukken om met onze woning- en winkelportefeuille vóór 2040 Paris Proof te zijn', zegt Philip Hosman van Altera.

Hosman is werkzaam als Head of Investor Relations bij de vastgoedbelegger uit Amstelveen. Hij is verantwoordelijk voor het behoud van én het aantrekken van nieuwe aandeelhouders en de doorvertaling van de wensen en behoeften van de aandeelhouders naar de producten die Altera kan aanbieden. Met andere woorden: Hosman is de schakel tussen aandeelhouders en de vastgoedbelegger.

Transparante structuur in DNA

Volgens Hosman heeft Altera al sinds de oprichting in 2000 de intrinsieke motivatie om met vastgoed een bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving. Het DNA van Altera is toen gevormd: een transparante structuur van en voor institutionele beleggers, met de combinatie van de voordelen van direct vastgoed en actief beheer door een solide en professionele organisatie tegen lage kosten en zonder winstopslag. Altera heeft momenteel zestig institutionele aandeelhouders (met name pensioenfondsen en verzekeraars) vanuit Nederland, Duitsland, Italië en Zwitserland.

De beleggingsstrategie met een geïntegreerde aanpak van ESG zorgt voor duurzaam en toekomstbestendig vastgoed. Dat betekent vanzelfsprekend dat wordt gekeken naar energie, efficiëntie, klimaatadaptatie, natuur, grondstoffen, gezondheid en veiligheid. Hosman: 'Als organisatie vragen we onszelf constant af welke duurzame bijdrage we kunnen leveren met vastgoed als middel. ESG is een breed begrip; milieuprestaties zijn daarvan een onderdeel, maar het gaat bijvoorbeeld ook om mensenrechtenbeleid of een veilige werkplek voor onze medewerkers.'

De Orangerie in Amstelveen.
De Orangerie in Amstelveen.

Waarde Creatie Model toont ook duurzame waarde

Altera werkt daarom met een integraal Waarde Creatie Model, met specifieke aandacht voor de verschillende vormen van kapitaal die Altera gebruikt om waarde te creëren voor haar belanghebbenden. Ook geeft het model inzicht in de operationele context van Altera. Het model is geënt op vijf vormen van kapitaal en laat zien wat voor waarde het heeft gecreëerd.

Hosman: 'Hierin maken we onszelf verantwoordelijk voor álle stakeholders. Dat zijn niet alleen onze investeerders, maar ook onze huurders, collega’s, business partners en de maatschappij. Want we kunnen misschien best nog drie jaar wachten met die ene aanpassing, maar door het nu te doen, verlagen we bijvoorbeeld de totale kosten van levensonderhoud van de huurders. Het voordeel is dat je ook op het niveau van de betreffende stakeholder kunt laten zien hoe dit bijdraagt. En dan kan je ook doelen geven op medewerkersniveau, zodat iedereen doelen heeft om op een bepaalde manier bij te dragen aan ESG. En dat hoeft niet altijd gericht te zijn op gebouwen.'

Hosman vervolgt: 'Net als velen van ons draag ik een deel van mijn salaris af ten behoeve van mijn pensioenopbouw. Als ik 68 ben, wil ik van een zo goed mogelijk pensioen genieten. Maar dat beleggen moet uiteraard wel op een verantwoorde, duurzame en risico-arme manier worden gedaan.'

Philip Hosman
Philip Hosman

’Core’ beleggingsprofiel

Duurzaamheid is in de visie van Altera onmisbaar in het steven naar een hoogwaardig ‘core’ beleggingsproduct. 'Dat vinden onze beleggers gelukkig ook', zegt Hosman. 'Want ESG, CO2-reductie en klimaatrisico’s zijn al geruime tijd onderdeel van het beleggingsbeleid van institutionele beleggers. De beleggingsstrategie omvat dan ook meer dan de afweging tussen risico en rendement.'

Door veranderende maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten, toenemende regulering, meer overheidstoezicht en rechterlijke uitspraken worden aspecten als klimaat, arbeidsomstandigheden en governance steeds belangrijkere randvoorwaarden voor het beleggingsbeleid. Oók met betrekking tot beleggingen in vastgoed.

ESG-regelgeving – zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), de Taxonomy Regulation, MIFID II en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – zorgt er volgens Hosman voor dat het belangrijker wordt om over onderbouwde ESG-informatie te beschikken en te rapporteren.

ESG-benchmark toont voortrekkersrol Altera

Zeggen dat je duurzaam bent, wil nog niet zeggen dat je daadwerkelijk duurzaam bent. Altera hecht veel waarde aan de validatie van de prestaties door actief deel te nemen aan duurzaamheidsbenchmarks. Zoals GRESB, naast de reguliere benchmarks zoals MSCI en INREV. GRESB is een onafhankelijke benchmark die vastgoedfondsen en -portefeuilles wereldwijd beoordeelt en vergelijkt op hun duurzaamheidsprestaties.

GRESB onderzoekt de ESG-factoren op het gebied van vastgoed en infrastructuur. Zowel het Altera woningfonds als het winkelfonds – gericht op food & convenience – behoren tot de meeste duurzame fondsen ter wereld.  Met deze scores kun je als bedrijf aantoonbaar maken dat je de gewenste voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid ook daadwerkelijk waarmaakt. En daarmee creëert Altera waarde. Niet alleen voor beleggers, maar ook voor huurders en de maatschappij.

Sneller naar Parijs

Vastgoed is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de CO2-emissies, zegt Hosman. Er is dus nog veel te doen voor 2050. Altera heeft zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs. De meeste aandeelhouders hebben volgens Hosman de ambitie om ‘net zero’ te worden: voor vastgoed hebben ze veelal de managers geselecteerd die ook die ambitie hebben. 'Om de route naar Parijs te versnellen en uiterlijk 2040 onze Paris Proof doelstelling te halen, zitten we voor veel assets al in de uitvoeringsfase van de opgestelde routekaarten. Op basis van de routekaarten hebben we de 'groene capex' opgenomen in onze prognoses, uitgewerkt naar budgetten voor de komende periode en de effecten op cashflow, capital growth en vooruitzichten op totale rendementen voor onze aandeelhouders. Onze aandeelhouders worden vooraf hierin meegenomen en op kwartaalbasis rapporteren wij hierover.'

Om de Paris Proof belofte concreet te operationaliseren, gebruikt Altera de DGBC-doelstellingen en –trajecten alsmede de prestaties ten opzichte van de CRREM pathways.

Verantwoord beleggen voor én met aandeelhouders

Verantwoord beleggen draagt bij aan de lange-termijn beleggingsvisie en doelen van Altera en de aandeelhouders. Om dat te kunnen realiseren moeten er nu en naar de toekomst verantwoorde keuzes worden gemaakt. 'Door voor en met onze aandeelhouders verantwoord te beleggen dragen we bij aan een meer duurzame wereld. Het is hierbij belangrijk om deze positieve bijdrage zichtbaar te blijven maken.' Altera neemt ESG-factoren mee in de beleggingsbeslissingen en wil de negatieve invloed van de beleggingen op samenleving en milieu verder beperken.

Dit artikel is gesponsord door Altera Vastgoed.