nieuws

Parkeergarage in aanbouw op Oostenburg

Beleggingen

MCS gaat starten met de bouw van een parkeergarage op Oostenburg in Amsterdam. MCS is een samenwerkingsverband van Ten Brinke Bouw, Holland Immo Group en Q-Park.

Parkeergarage in aanbouw op Oostenburg

De parkeergarage zal ruimte bieden aan 704 parkeerplaatsen, voor zowel bewoners als ondernemers. Het ontwerp is van MIX Architectuur. De garage is ondergebracht in een parkeerfonds van Holland Immo Groep.

Tot 23 december worden de damwanden in de grond getrild. Die zijn nodig vanwege het hoge grondwaterpeil. Van 7 januari tot en met 17 februari 2019 slaat Vroom de heipalen in de grond. Oplevering is gepland in het vierde kwartaal van 2019.

De parkeergarage maakt deel uit van de transformatie van Oostenburg tot een autoluwe stadswijk met een mix aan gebruikers. Er komen circa 1500 woningen, een mix van sociale huur, middensegment en vrijesectorhuur; koopappartementen en zelfbouwwoningen. Ook biedt Oostenburg ruimte aan horeca en andere vormen van bedrijvigheid.

De historische kern van Oostenburg blijft bewaard, in de vorm van de 19e-eeuwse Van Gendthallen, de monumentale Werkspoorhal, de oude kademuren en de iconische blauwe kraanbokken van Werkspoor.

Reageer op dit artikel