nieuws

NSI wordt steeds meer kantorenbelegger, leegstand daalt licht

Beleggingen

De beursgenoteerde vastgoedbelegger NSI maakt goede vorderingen met de asset-rotatie naar grotere kantoorgebouwen van hoge kwaliteit in de G4. Dat stelt ceo Bernd Stahli in het halfjaarbericht 2018.

NSI wordt steeds meer kantorenbelegger, leegstand daalt licht
Bernd Stahli

‘We gaan onverminderd door met asset-rotatie naar een meer geconcentreerde portefeuille van grotere kantoorobjecten van hoge kwaliteit en een structureel lagere leegstand’, aldus Stahli. Ook het terugdringen van de leegstand in de portefeuille heeft zijn aandacht.

We blijven leegstand nastreven die onder het niveau van de markt ligt

In het eerste halfjaar van 2018 bedroeg het leegstandspercentage 16,6, een daling van 1,8 procent ten opzichte van eind 2017. In die daling zit een autonome leegstandsdaling van 0,6 procent. De leegstand van de kantoren daalde naar 13,6 procent. ‘Dit is nog altijd boven het niveau van de totale Nederlandse kantorenmarkt (10,5 procent), maar we liggen op schema om dit verschil verder te verkleinen en blijven een leegstand nastreven die onder het niveau van de markt ligt.’

Een aantal recente acquisities hadden een significante leegstandscomponent. Het gebouw Q-port staat voor een kwart leeg, de juist aangekondigde aankoop van Lange Voorhout 7 staat zelfs volledig leeg. Dat helpt niet, weet Stahli. ‘Toch zullen we, wanneer we voor de keuze worden gesteld, altijd de voorkeur geven aan het vooruitzicht van een beter aandeelhoudersrendement op de middellange  termijn boven korte termijn gevolgen voor de leegstand.’

Laanderpoort I en II in Amsterdam Zuidoost

Laanderpoort I en II in Amsterdam Zuidoost

Herontwikkeling Laanderpoort

Met ING is NSI in gesprek over de herontwikkeling van het Laanderpoort I en II (12.739 m2) aan Bijlmerdreef 98-102 in Amsterdam. Het plan is om de bestaande gebouwen te vervangen door twee moderne kantoorgebouwen met een totale oppervlakte van 30.000 à 35.000 m2. ‘De onderhandelingen zijn gaande en zullen nog enige tijd duren, maar zoals de zaken nu staan verwachten we een startdatum in het tweede kwartaal van 2020 en een investering van ruim 120 miljoen euro.’ Stahli heeft alle vertrouwen in dit omvangrijke project, zeker tegen het licht dat een aanzienlijk deel van de kantoorruimte wordt voorverhuurd en dat Amsterdam Zuid-Oost zich zal ontwikkelen tot aantrekkelijke, multifunctionele locatie.

Afschaffing FBI

Een risico van onbekende omvang schuilen voor NSI in de afschaffing van de dividendbelasting en de daarmee samenhangende afschaffing van de Fiscale Beleggingsinstelling (FBI). Duidelijkheid krijgt de vastgoedsector hierover pas bij de bekendmaking van het Belastingplan 2019 media september 2018. ‘Niet-beursgenoteerde FBI’s kunnen zich fiscaal herstructureren en mogelijk hun fiscale transparantie behouden. Als beursgenoteerde onderneming is NSI verplicht een NV en is deze route afgesloten’, stelt Stahli. Volgens hem leidt dit tot een ongelijk speelveld, een onverwacht en schadelijk neveneffect van de plannen van de overheid.

Winkelcentrum ‘t Loon

Een positieve ontwikkeling is een tussenvonnis in het voordeel van NSI in juni 2018 met betrekking tot het geschil inzake Winkelcentrum ‘t Loon in Heerlen. NSI vordert ruim 12 miljoen euro van verzekeraar Chubb.

Reageer op dit artikel