blog

Het nieuws van … Eric Verwey

Beleggingen

Zojuist komt op mijn IPad het bericht binnen dat officieel sprake is van een landelijke hittegolf. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd, wat beelden oplevert van ringstaartmaki’s die ijs eten tot bewoners in verzorgingshuizen die verkoeling zoeken met hun voeten in een kinderzwembadje.

Het nieuws van … Eric Verwey
Eric Verwey

Of deze hittegolf één op één het gevolg is van de klimaatverandering weet ik niet. Het is mij wel duidelijk dat we voor een grote uitdaging staan om de gebouwde omgeving te verduurzamen en daarmee een bijdrage leveren aan het terugdringen van de opwarming van de aarde. Een enorme opgave die we alleen tot een succes kunnen maken als we in de vastgoedketen samenwerken.

Medio juli is het Klimaatakkoord gepresenteerd. In dit akkoord is vanuit verschillende invalshoeken, belangen en overtuigingen gewerkt aan de gemeenschappelijke opdracht de hoofdlijnen te formuleren van een toekomstbestendig klimaatbeleid.

Aan de sectortafel Gebouwde Omgeving is gesproken over de grote verbouwing; de transformatie van 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen. In het hoofdlijnendocument staat vermeld dat er in de utiliteitsbouw een helder onderscheid zal worden gemaakt tussen gebouw gebonden en niet-gebouw gebonden energieverbruik. Hierdoor is het voor de eigenaar, gebruiker en handhaver duidelijk wie verantwoordelijk is voor de benodigde investering. Gebouw gebonden energieverbruik wordt genormeerd op basis van het energielabel. Niet-gebouw gebonden energieverbruik wordt genormeerd binnen de Wet Milieubeheer. Beschreven wordt dat er tussen huurder en eigenaar verschillende opties zijn om nadere afspraken te maken om van een split naar een shared incentive te gaan.

Dat klink veelbelovend. In de praktijk wordt nu echter de vastgoedmanager binnen de uitvoering van de Wet Milieubeheer aangeschreven door het Bevoegd Gezag als drijver van de instelling. Dit kan naar mijn mening niet de bedoeling zijn. Het voert te ver dat de vastgoedmanager, die namens de eigenaar gebouwen managed, eindverantwoordelijk is voor de implementatie en uitvoering van de aangepaste Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit.

Uiteraard nemen we als vastgoedmanagers onze verantwoordelijkheid. Het door VGM NL ontwikkelde Duurzaamheidsdashboard Kantoren is daar een concreet voorbeeld van. Dit dashboard ondersteunt de VGM NL leden om hun opdrachtgevers te informeren en te adviseren over de duurzaamheidsmaatregelen die getroffen dienen te worden om aan de wetgeving te voldoen. Alleen door samenwerking in de keten kunnen we van een split naar een shared incentive gaan. Wij gaan die uitdaging graag gezamenlijk aan.

Ik wens u allen een zonnige vakantie!

 

Over de auteur
Eric Verwey is voorzitter van de brancheorganisatie van property managers VGM NL.

Reageer op dit artikel