Het belang van bouwsoftware voor doorlopend succes in vastgoedprojecten

Het belang van bouwsoftware voor doorlopend succes in vastgoedprojecten

In de wereld van vastgoedbeheer is kennis de drijvende kracht achter succes. Ontdek hoe doordachte beslissingen, ondersteund door bouwsoftware, de sleutel vormen tot een veerkrachtige en winstgevende vastgoedportefeuille.

Zonder kwalitatief pand, geen inkomsten. Het is daarom essentieel dat een vastgoedbeheerder een pand van binnen en buiten kent. Daarnaast moet een beheerder weten hoe het pand is gebouwd en wat binnenkort aan onderhoud of renovatie toe is, zodat de levensduur van een pand (en dus de inkomstenstroom daaruit) wordt gewaarborgd.

Kennis als fundament

Zonder goed fundament kun je natuurlijk proberen verder te bouwen, maar op den duur klinken de gebreken verder door in het bouwwerk. Zo is het ook met het beheren van vastgoed. Zonder diepgaande kennis van het pand als basis waarop je keuzes maakt, loop je achter de feiten aan. Zie die kennis dus als stevig fundament waarop je verder kunt bouwen.

Bouwsoftware

Door bij de start van het project direct te kiezen voor bouwsoftware die gebruikt kan worden tijdens de bouw, de oplevering én het plannen en uitvoeren van het onderhoud, heb je tijdens alle fases van het pand de juiste (historische) informatie bij de hand. Alle bouwdelen van het pand of complex zijn tijdens de ontwikkeling, bouw en oplevering in kaart gebracht. Zo weet je welke materialen en installaties er zijn gebruikt en wat daarvan de staat en de verwachte levensduur is. Deze kennis vormt het fundament voor een effectief Meerjaren Onderhoudsplan.

Meerjaren Onderhoudsplan

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een onmisbare tool voor vastgoedbeheerders. Het stelt hen in staat om proactief onderhoudsactiviteiten in te plannen, waardoor onverwachte kosten worden geminimaliseerd. Op basis van alle informatie over het pand vanuit de bouw en oplevering, weet je precies welke onderdelen wanneer aan onderhoud of vervanging toe zijn. Je komt dus niet voor onverwachte kosten te staan. Met een MJOP weet je precies wat de geplande werkzaamheden gaan kosten, dat zorgt voor meer grip op budgetten en daarbij optimaliseer je de levensduur van het vastgoed.

BIM: de innovatieve spil in modern vastgoedbeheer

Het ontwikkelen, renoveren en onderhouden van vastgoed vergt een enorme uitwisseling en beschikbaarheid van de juiste informatie. Door gebruik te maken van BIM (Building Information Modeling) werk je niet alleen samen met de architect, ook de constructeur en aannemer dragen bij aan de juiste informatie in het model.

Hierdoor worden technische aspecten gewaarborgd in een 3D-visualisatie van het te bouwen vastgoed. Nuttig om tijdig fouten op te sporen voordat de bouw daadwerkelijk begint, maar ook handig om deze informatie er weer bij te pakken als je later wijzigingen aan het pand of complex wilt aanbrengen. Zo weet je precies waar alle leidingen lopen, welke wanden dragend zijn en hoe de elektra is aangelegd bijvoorbeeld. Maar ook welke kleur verf er op de muur zit.

Goed voorbereid op de toekomst

Een gestructureerde aanpak van vastgoedbeheer, ondersteund door bouwsoftware, BIM-modellering en een doordacht MeerJaren Onderhoudsplan, vormt de sleutel tot succes in de vastgoedmarkt. Door de focus te leggen op de samenwerking tussen diverse partijen en het gebruik van digitale toepassingen in zowel de bouwfase, het onderhoud als renovaties, wordt overzicht gecreëerd. Zo bied je als vastgoedbeheerder de uitdagingen van de markt het hoofd en ben je voorbereid op de toekomst.

Dit artikel is gesponsord door Prostream.