Hoe het familiegevoel van ABB Bouwgroep tot uiting komt in al zijn woningprojecten

Hoe het familiegevoel van ABB Bouwgroep tot uiting komt in al zijn woningprojecten

Het is de missie van ABB Bouwgroep plezierige leefomgevingen te realiseren voor alle doelgroepen. Ook in uitdagende tijden blijft de ontwikkelende bouwer uit Sliedrecht daarin voorzien, stelt commercieel directeur Frank van Dijk. 'We weten wat erbij mensen leeft, omdat ABB'ers zelf met beide benen in de maatschappelijke realiteit staan.'

De bestaansreden van ABB Bouwgroep? Daar hoeft commercieel directeur Van Dijk niet lang over na te denken. ‘Dat is het ontwikkelen en bouwen van leefomgevingen waar mensen met plezier kunnen wonen, werken en recreëren. Niet alleen voor de happy few, maar alle doelgroepen. Want bij ABB staat de mens voorop. Dat zit verankerd in onze bedrijfscultuur. We zijn een familiebedrijf dat goed voor zijn mensen is. Onze collega’s staan altijd voor elkaar klaar, zetten net dat extra stapje, maar spreken elkaar zo nodig ook aan. Dat doen we vanuit een diep besef dat we het samen moeten doen. Zo treden we ook onze klanten en bouwpartners tegemoet. Wij leven ons in in hun wensen en verlangens, zodat we iets maken wat iedereen blij maakt.’

Hoe het familiegevoel van ABB Bouwgroep tot uiting komt in al zijn woningprojecten

Minder betaalbare maatschappij

Vanuit deze filosofie heeft ABB de afgelopen periode zijn ontwikkelstrategie aangescherpt, vervolgt Van Dijk. ‘Kwaliteit, duurzaamheid en woonplezier zijn vanzelfsprekend belangrijke uitgangspunten in onze woningprojecten. De maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen willen we nu een nog voornamere plek geven in onze bedrijfsstrategie. Nederlanders worden de laatste jaren geconfronteerd met een steeds minder betaalbare maatschappij. Dat komt ook tot uiting op de woningmarkt. Het gaat ons aan het hart dat steeds meer mensen moeite hebben betaalbare huisvesting te vinden. Ook wij ABB’ers zijn woonconsumenten of hebben kinderen die een woning nodig hebben en snappen dus de uitdaging. ABB werkt er daarom hard aan onze woonproducten betaalbaar te kunnen houden.’

Hoe het familiegevoel van ABB Bouwgroep tot uiting komt in al zijn woningprojecten

Woningen voor ieder budget

Met een pijplijn van zeker 5.000 woningen – verdeeld over tientallen binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen en uitleglocaties – kan ABB een forse bijdrage leveren aan de lokale woningvraag, stelt hij. ‘De afgelopen jaren deden we dat al met onze conceptwoningen, waarvan we er naast alle andere lopende bouwprojecten circa 250 per jaar bouwen. Deze conceptwoningen zijn flexibel, duurzaam, hoogwaardig en passend bij ieder budget. Omdat deze woningen gestandaardiseerd en grotendeels prefab zijn en we ze in zeer korte tijd bouwen, kunnen we ze tegen een scherpe prijs in de markt zetten. Onze conceptwoningen zijn bovendien naar eigen wens aan te passen. In geval van gezinsuitbreiding kunnen bewoners de woning uitbouwen en hoeven niet te verhuizen.’

Met onze rug-aan-rugwoningen kunnen we twee keer zoveel grondgebonden rijwoningen realiseren”

Hogere productie

Met het ambitieuze landelijke doel van meer dan 900.000 woningen tot 2030 is het volgens Van Dijk zaak dat de overheid regie houdt, afspraken concreet maakt en faciliteert. ‘ABB heeft gekeken op welke locaties we extra woningen kunnen toevoegen. Appartementen worden echter steeds duurder om te maken, de consumentenwens op een bepaalde locatie sluit niet altijd aan en ook de parkeernormen kunnen beperkend zijn. Onze nieuwe woonconcepten bieden gelukkig regelmatig uitkomst. Door beneden- en bovenwoningen te combineren kunnen we op een perceel 150 in plaats van honderd rijwoningen realiseren. Met onze rug-aan-rugwoningen – waarbij we de achtergevels tegen elkaar aan bouwen – kunnen we zelfs twee keer zoveel grondgebonden rijwoningen realiseren. Dit efficiëntere grondgebruik draagt direct bij aan de betaalbaarheid van de woningen. Beide concepten zijn royaal en kunnen worden uitgevoerd inclusief een tuin. Ook kunnen we koopstarters een erfpachtconstructie aanbieden. Hierbij stellen ze de grondaankoop uit en betalen ze in plaats daarvan een maandelijkse erfpachtcanon. Dat betekent een fors lager aankoopbedrag en een lagere hypotheek tegen gunstige voorwaarden.’

Hoe het familiegevoel van ABB Bouwgroep tot uiting komt in al zijn woningprojecten

Eerste stap op flexmarkt

ABB heeft ook oog voor lagere inkomensgroepen, zoals studenten, jongeren en urgente woningzoekers. Om in die vraag te voorzien, zet ABB binnenkort zijn eerste stap op de markt van tijdelijke huisvesting, kondigt Van Dijk aan. ‘We zijn druk bezig met een flexconcept, in samenwerking met een flexwonenproducent. In meerdere gemeenten beschikken we over grondposities waar tijdelijke huisvesting mogelijk is. De woningen - compacte tiny houses - kunnen we binnen vier maanden neerzetten. Ze zijn bestemd voor twee personen, eenvoudig (ver)plaatsbaar en bij permanente ontwikkeling van de locatie herbruikbaar op een andere locatie. Daarna maken we permanente woningen, waarbij de eerste flexbewoners voorkeursrecht hebben. Op korte termijn verwachten wij onze eerste honderd flexwoningen te plaatsen op een totale gebiedsontwikkeling van 500 woningen.’

Hoe het familiegevoel van ABB Bouwgroep tot uiting komt in al zijn woningprojecten

Samen goede huisvesting realiseren

Met de huidige hoge bouw- en materiaalkosten, de hard gestegen hypotheekrente en stabiliserende woningprijzen zijn de omstandigheden misschien niet ideaal, erkent Van Dijk. ‘Maar dat is geen reden bij de pakken neer te zitten, we moeten juist creatief worden met elkaar. De woningvraag blijft groot en de rente staat historisch gezien nog steeds laag. De fout van de vorige crisis was dat we allemaal op de rem gingen staan. Die fout moeten we niet herhalen. Gemeenten, provincies en kabinet moeten ook de komende jaren bouwlocaties blijven aanwijzen. Dan kunnen we de procedures doorlopen en staan we in de startblokken om over te gaan tot realisatie.’

Als markt en overheden de handen ineenslaan kunnen we samen voorzien in goede huisvesting voor iedereen.”

Als er goede samenwerking met gemeenten tot stand komt, kan ABB al zijn doelgroepen met de juiste woningen faciliteren, besluit Van Dijk. ‘We zijn open, bereid naar iedereen te luisteren en oplossingsgericht. Heeft een gemeente behoefte aan betaalbare woningen, dan wil ABB graag haar partner zijn en kan direct in beeld brengen hoe en of zij binnen de gestelde kaders dergelijke woonproducten in de planvorming mee kan nemen. Mocht een gemeente geen capaciteit hebben om nieuwe projecten op te pakken of een bestemmingsplanwijziging door te lopen, kunnen wij bijspringen. De gemeente zit er zelf bij en kan altijd en overal sturen. Ze hoeft het plan dan puur te toetsen. Dat gebeurt nu nog te weinig in Nederland. ABB neemt dit werk al veelvuldig uit handen van gemeenten. Dat versnelt het proces en ervaren ze als zeer comfortabel. Uiteindelijk hebben we hetzelfde belang. Goede huisvesting voor iedereen is immers een maatschappelijke opgave. Laten markt en overheden niet morgen maar vandaag de handen ineenslaan, dan kunnen we daarin samen voorzien.’

Dit artikel is gesponsord door ABB Bouwgroep.