Prologis, leider in logistiek vastgoed,kijkt veel verder dan het gebouw alleen

Prologis, leider in logistiek vastgoed,kijkt veel verder dan het gebouw alleen

Sander Breugelmans en Dirk Sosef, respectievelijk zestien en tien jaar in dienst van Prologis, hebben nog meegemaakt dat logistiek vastgoed een onaanzienlijke nichemarkt was. Dat is sindsdien hard veranderd. Tijdens een kennissessie op de Provada zullen ze er op aandringen dat logistiek vastgoed ook van beleidsmakers de erkenning krijgt die het verdient.

Leider in logistiek vastgoed. Zo profileert Prologis zich en afgaande op de kengetallen valt daar veel voor te zeggen. Opgericht in 1983, bezit het bedrijf wereldwijd bijna 100 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed. Bijna 2,5 procent daarvan is in Nederland te vinden, met name op strategisch gelegen locaties in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Zuid-Nederland. ‘Daar bevinden zich ook onze grondposities voor nieuwe ontwikkelingen,’ vertelt Sander Breugelmans, die als Regional Head Northern Europe (NER) verantwoordelijk is voor alle activiteiten van Prologis in de Benelux, Duitsland en Scandinavië. ‘Zoals het bijna 40.000 m2 grote distributiecentrum DC5 op Prologis Park Tilburg. Als eerste ter wereld beschikt dat sinds kort over WELL Gold-certificering voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Mede dankzij de toepassing van circulaire materialen, LED-verlichting, een dak vol zonnepanelen, een megabatterij waarin de opgewekte energie kan worden opgeslagen en een oplaadpunt voor elektrische vrachtwagens, kwam het ook in aanmerking voor het BREAAM-keurmerk ‘Excellent’. Als DC5 in Tilburg iets onderstreept, dan is het wel dat Prologis ook op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, circulariteit en gezonde en veilige arbeidsomstandigheden leidend wil zijn in de wereld van het logistiek vastgoed.’

‘Van grote distributiecentra tot kleine fijndistributiecentra aan de randen van de stad, vormt logistiek vastgoed de levensader van de samenleving'”

Volgens Dirk Sosef van de Prologis-afdeling Research & Strategy heeft die wereld tijdens de coronapandemie een extra boost gekregen. ‘E-commerce was al jaren in opkomst, maar tijdens de diverse lockdowns bleek hoe belangrijk het is dat bedrijven hun logistieke ketens op orde hebben. Dat Nederland gewoon doordraaide, was te danken aan het steeds fijnmaziger netwerk van distributiecentra. Alleen al door de gebouwen in de Prologis-vastgoedportefeuilles, gaat jaarlijks zes procent van het BNP van Nederland. Zes procent! And counting…’ Breugelmans: ‘Het belang van goede logistieke ketens in het algemeen en goed logistiek vastgoed in het bijzonder, is sindsdien alleen maar groter geworden. Toch vraag ik me af of consumenten en ook beleidsmakers daar wel genoeg van doordrongen zijn. De druk op de ruimte in Nederland is groot. Er is terecht veel aandacht voor woningbouw, want er is een groot gebrek aan woningen, maar niet vergeten mag worden dat ook ruimte moet worden gecreëerd voor logistiek vastgoed. Want van grote distributiecentra tot kleine fijndistributiecentra aan de randen van de stad, vormt dat de levensader van de samenleving.’

Sander Breugelmans van Prologis
Sander Breugelmans van Prologis

Enorm positieve impact

Breugelmans snapt de weerstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap. ‘Prologis kiest daarom voor clustering van grote distributiecentra en investeert veel in een goede landschappelijke inpassing. Hoe terecht ook, de discussies over de grote logistieke parken langs snelwegen gaan voorbij aan de enorme positieve impact ervan op de economie en de werkgelegenheid. Ook op het gebied van duurzaamheid en innovatie gebeurt er ontzettend veel in en om onze distributiecentra, die met daken vol zonnepanelen een belangrijke rol spelen binnen de energietransitie.’

In het verlengde daarvan pleit Sosef voor meer goodwill voor de laatste schakels van de logistieke keten, waarvoor aan de randen van steden plek moet worden gecreëerd. ‘Ze zijn onmisbaar, omdat ze wonen en werken faciliteren, maar ze zijn ook duurzaam. Uit onderzoek blijkt dat één bestelbusje dat pakketten bezorgt in de stad, honderd autoritten van consumenten naar winkels voorkomt. Wie online besteld, blijkt uit hetzelfde onderzoek, voorkomt 36 procent aan emissies van schadelijke stoffen.’

Dirk Sosef van Prologis
Dirk Sosef van Prologis

Duurzaamheid en innovatie

Groei is volgens Breugelmans geen doel op zich voor Prologis, maar de ‘leider in logistiek vastgoed’ wil zijn klanten wel graag keuzemogelijkheden én ruimte blijven bieden om te groeien. ‘Nieuwbouw, zoals distributiecentrum DC5 op Prologis Park Tilburg, is bij ons altijd state-of-the-art op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Omdat de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in Nederland schaars is, zijn we ook gefocussed op oude bedrijventerreinen. In Amsterdam en Rotterdam hebben we al laten zien dat herontwikkeling daarvan tot een waardevol tweede leven in het logistiek vastgoed kan leiden. Op weg naar een circulaire economie, proberen we daarbij altijd zoveel mogelijk van de constructie en de materialen te hergebruiken.’ Sosef: ‘Als je een impressie wilt krijgen van de veranderende economie in Nederland, moet je naar de Eemhaven in Rotterdam. Gebouwen die vroeger deel uitmaakten van de haveneconomie, zijn door ons herontwikkeld en worden nu verhuurd aan bedrijven als Picnic, PostNL en DHL die binnen de stad een belangrijk rol spelen bij de distributie van goederen en levensmiddelen.’

‘Prologis wil zijn klanten graag keuzemogelijkheden én ruimte blijven bieden om te groeien’”

Dat de huren in het logistiek vastgoed maar blijven stijgen, komt volgens Sosef door de minimale frictieleegstand, de hoge grondprijzen en, in het verlengde daarvan, de hoge (her)ontwikkelingskosten. ‘Toch leidt dat niet tot ellenlange discussies met onze klanten over kortingen op de huurprijzen. Ze weten heel goed dat die binnen hun logistieke keten maar een fractie zijn van bijvoorbeeld de transportkosten. In de overtuiging dat de ‘value beyond real estate’ zeker binnen het logistiek vastgoed essentieel is, blijven ze alert op de meest duurzame en moderne distributiecentra op de meest gunstige, best bereikbare locaties met de meeste toegevoegde waarde.’

Aanvullende diensten

Daarvoor moeten ze bij Prologis zijn, verzekert Breugelmans. ‘En niet alleen voor duurzaam logistiek vastgoed van topkwaliteit, maar ook voor aanvullende en ondersteunende adviezen en diensten. Bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, arbeid en energie. Het oplaadpunt voor elektrische vrachtwagens bij DC5 op Prologis Park Tilburg, is een van de vele voorbeelden die laten zien dat we daarin veel verder gaan dan het gebouw alleen.’

Dit artikel is gesponsord door Prologis.