‘Wie een rijk en veelkleurig leven leidt is een beter leider’

Vastgoedadviseur Savills is ervan overtuigd dat bedrijven niet meer om de potentie van vrouwelijk talent heen kunnen. Hoe dat talent aan je te binden, weten Savills-vrouwen Lotte de Jong, Win Yan Lam en Ellen Waals. ‘Wij willen jonge vrouwen laten zien dat alles mogelijk is.’
Delen:

Vrouwen maken 51 procent van de wereldbevolking uit maar minder dan 40 procent van de wereldwijde beroepsbevolking, blijkt uit cijfers van de Wereldbank. In minder dan 5 procent van de bedrijven bestaat de Raad van Bestuur voor (meer dan) de helft uit vrouwen, aldus BoardEx. Dat zette Savills aan het denken. Vorig jaar onderzocht de vastgoedadviseur daarom in 200 landen hoe het is gesteld met gelijkheid van werk en beloning, gelijkheid van eigendom van bedrijven en activa, ouderschap en privéleven, politieke vertegenwoordiging van vrouwen en het opleidingsniveau van vrouwen. In deze Savills World of Women and Work-index kwamen Scandinavische landen als grote winnaar uit de bus met Finland (1), IJsland, Zweden en Denemarken als top 4, gevolgd door Canada (5), VK, Frankrijk, Noorwegen, België en Duitsland (10). Nederland staat op plek 18.

Savills Nederland presteert met 57 procent mannen en 43 procent vrouwen niet verkeerd. Maar het kan en moet beter, vinden Savills-werknemers Lotte de Jong (Head of Tenant Representation), Win Yan Lam (research consultant) en Ellen Waals (Director/Head of Agency). Win Yan Lam was dertien jaar advocaat en werkt sinds oktober 2021 bij Savills. Voormalig HR-adviseur Lotte de Jong sloot zich een jaar geleden aan bij Savills. Ellen Waals keerde 1,5 jaar geleden terug bij haar voormalige werkgever.

De ‘World of Women and Work’-index: de 20 best presterende landen

Bron: Savills Research met gebruik van de Wereldbank, Verenigde Naties, Raad Buitenlandse Betrekkingen

Indexcomponenten:

  • Werk en beloning: Ontvangen mannen en vrouwen een gelijke beloning voor vergelijkbaar werk?

  • Eigendom van bedrijven en activa: Hebben vrouwen dezelfde toegang tot kapitaal, mogelijkheden om een bedrijf te starten en het bezitten van activa als mannen?

  • Ouderschap en het privéleven: Is er betaald ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen en hoeveel tijd wordt er besteed aan onbetaalde huishoudelijke taken en zorgtaken?

  • Politieke vertegenwoordiging: Wat is het percentage vrouwen in hogere politieke functies?

  • Opleiding: In welke mate hebben vrouwen een hoog opleidingsniveau?

‘Wie een rijk en veelkleurig leven leidt is een beter leider’
Head of Tenant Representation Lotte de Jong

Op welke gebieden excelleren de toplanden?

Lotte: ‘Als het puur gaat om gelijkheid van werk en beloning gaan Zweden, Noorwegen en IJsland aan de leiding. Strenge regelgeving over gelijke beloningen en een hoge arbeidsparticipatie van vrouwen zorgen voor topnoteringen. Wat betreft gelijke rechten voor het bezitten van bedrijven en activa staan Estland en Oostenrijk bovenaan. Met name in Estland is het bedrijfsklimaat afgelopen jaren een prioriteit geweest, waarbij zelfs een visum voor digitale nomaden en een e-residentieprogramma in het leven zijn geroepen om bedrijfsgroei te stimuleren en talent aan te trekken.’

Win Yan: ‘Ouderschap en het privéleven zijn het meest gelijk in IJsland, Finland en Bulgarije. Bulgarije scoort goed vanwege een zwangerschapsverlof van 410 dagen en een gedeeld ouderschapsverlof van 365 dagen. Als vrouwen goed vertegenwoordigd zijn in de politiek, worden vrouwspecifieke zaken beter aangepakt. Goedscorende landen als Finland, IJsland en Oostenrijk hebben allemaal een vrouwelijke leider gehad en een grote vrouwelijke vertegenwoordiging in het parlement en op ministerposten. Voor vrouwen is het opleidingsniveau een van de belangrijkste indicatoren voor het verwachte inkomen. Polen, Bulgarije en België staan hier bovenaan. In deze landen hebben veel vrouwen een universitaire opleiding en behalen steeds meer vrouwen een diploma in bedrijfskundige richtingen.’

De war on talent kan weleens gewonnen worden door bedrijven die erin slagen hoogopgeleide vrouwen aan zich te binden

Waarom moeten bedrijven deze kwestie hoog op de agenda zetten?

Win Yan: ‘Doordat vrouwen nog te weinig worden ingezet in het arbeidsproces, laten veel bedrijven de kans liggen om meer groei en winst te behalen. In deze tijd van grote personeelstekorten is dit extra relevant. Een divers personeelsbestand draagt bovendien bij aan innovatie, creativiteit en productiviteit. Zo toonde McKinsey aan dat een bedrijf met een vrouwelijker personeelsbestand een 15 procent beter financieel rendement behaalde dan traditionele branchegenoten en een etnisch diverser bedrijf zelfs 35 procent. De war on talent kan weleens gewonnen worden door bedrijven die erin slagen hoogopgeleide vrouwen aan zich te binden.’

‘Wie een rijk en veelkleurig leven leidt is een beter leider’
Director/Head of Agency Ellen Waals

Hoe hoog legt Savills de lat voor zichzelf?

Ellen: ‘De positie van vrouwen binnen Savills Nederland is getalsmatig goed. Maar we willen een hoger percentage vrouwen aan de top en op fee earning-posities. Nu bestaat ons vijfkoppige managementteam uit één vrouw, terwijl mannen op 70 procent van de fee earning-posities zitten en 30 procent vrouwen. Daar gaan we de komende tijd hard aan werken. Zo hebben we de SER Diversiteit in Bedrijf-charter getekend. Behalve meer vrouwen op fee-earner posities committeren we ons aan een inclusievere bedrijfscultuur.’

Een commitment is leuk, maar hoe gaat Savills dat concretiseren?

Ellen: ‘Het begint bij bewustwording. Zo hebben al onze managers een cursus aannamebeleid gevolgd. Dat was ook voor mij een eye-opener. Ook ik bleek op sommige gebieden vooringenomen. We nemen onbewust beslissingen gebaseerd op stereotypes. We hebben al een oordeel voordat we de persoon gesproken hebben bijvoorbeeld. In een CV staan veel zaken waar we op voorhand al een mening over hebben. We moeten leren op objectieve vaardigheden en kwaliteiten te oordelen. Dat start met bewustwording, maar ook met een heldere selectiecriteria aan de voorkant. En meer ons best doen om ook die diversiteit in te vullen.’

Werkplekken zijn van oudsher ontworpen door mannen voor mannen.

Vastgoed is jullie core-competentie. Kan vastgoed bijdragen aan een inclusiever werkklimaat?

Lotte: ‘Ja, het kantoor is een van de knoppen waaraan we kunnen draaien. Uit ons Savills Office FiT Survey onder kantoormedewerkers blijkt dat mannen en vrouwen verschillende kantoorfaciliteiten belangrijker vinden. Werkplekken zijn van oudsher ontworpen door mannen, voor mannen. Heel basaal worden zaken zoals de temperatuur en verlichting van oudsher afgestemd op de behoeften van mannen. Nu er zoveel vrouwen doorstromen in de beroepsbevolking is het waarschijnlijk dat de kantooromgeving gaat veranderen.’

‘Wie een rijk en veelkleurig leven leidt is een beter leider’
Research consultant Win Yan Lam

Waar moet een kantoor voor jullie aan voldoen?

Win Yan: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat vrouwen beveiliging, persoonlijke veiligheid, de mogelijkheid om de ramen open te zetten en recyclingfaciliteiten belangrijker vinden. Bijna 90 procent van de vrouwelijke respondenten noemde persoonlijke veiligheid een belangrijk aspect in en rondom het kantoor. Ik sluit me daarbij aan. Ik heb zelf ‘s avonds wel eens overgewerkt en vond het dan erg prettig dat er beveiliging rondliep. Vanwege de lockdown was ik de eerste maanden niet veel op kantoor. Zodra het weer kon, heb ik met iedereen koffiegedronken. Dat we veel ontmoetingsruimten en informele werkplekken hebben is een grote plus.’

Lotte: ‘We zoomen nu in op de wensen en behoeften van vrouwen. Maar onze bredere oproep is om de wensen van alle bloedgroepen te incorporeren bij de huisvestingsstrategie. Wij raden bedrijven aan werknemers te faciliteren in hun manier van werken. Kijk allereerst welke taken ze uitvoeren. Bij Savills makelen, taxeren en onderzoeken we; de ene groep heeft behoefte aan stilteplekken, de andere gedijt beter op een kantooreiland dan een aparte kamer. Ontmoeting is een van de belangrijkste functies van een kantoor; stem de routing in het kantoor daarop af en zorg voor toevallige ontmoetingsplekken.’

We moeten leren op objectieve vaardigheden en kwaliteiten te oordelen.

Nederland staat niet in de top zoals Scandinavische landen. Dat is met name te wijten aan de traditionele man-vrouw-verhouding thuis. Hoe gaan jullie daar zelf mee om?

Ellen: ‘Het is een feit dat de zorg- en huishoudtaak grotendeels op de schouders van de vrouw rust. Dat zet vrouwen vanaf de start op achterstand in hun carrière. Toch presteer ik niet minder als manager en zou ik een prima bestuurder kunnen zijn. Ik wil uitdragen dat het wel te combineren is; ik heb een warm gezinsleven én een mooie carrière. Niet-werkgerelateerde activiteiten geven het leven bovendien meer kleur. Wie voller en breder kijkt naar het leven, toont beter leiderschap. Ik ben er ook van overtuigd dat dit de vraag van de toekomst is.’

Lotte: ‘Ik wil mentaal uitgedaagd worden, ik kan niet alleen moeder zijn. Maar werk is slechts een onderdeel van het leven. Lang geleden hebben we bepaald dat we vijf dagen tussen 9.00 en 18.00 uur moeten werken. Maar is dat wel het meest productief? Het gaat om het takenpakket en de te behalen resultaten. Zorgtaken zijn nog niet geïntegreerd in het werkende leven. Positief van corona is dat werkgevers nu flexibeler en minder star zijn.’

Ellen: ‘In mijn baankeuze is flexibiliteit voor mij key. Als een werkgever die niet biedt, dan wil ik daar niet werken. Het vertrouwen van een werkgever is ook heel belangrijk. Zo’n manager wil ik ook zijn voor mijn team.’

Wat houdt vrouwelijk leiderschap in?

Ellen: ‘Goed leiderschap vergt empathie, een feminiene eigenschap die mannen evengoed kunnen hebben. Zelf beschik ik over feminiene en masculiene eigenschappen. Mannen zijn over het algemeen sterk in het stellen van eigen grenzen. Vrouwen vinden dat lastiger. Ik zou zeggen, durf helderheid te scheppen. Middenin coronatijd stapte ik in een team in opbouw. Het maken van verbinding was belangrijk. We probeerden elkaar ondanks corona veel te zien op kantoor. Nu staat de structuur, is er onderlinge verbondenheid en bouwen we het team verder uit. Bovendien hebben we een omslagpunt bereikt in de markt. De markt herkent en waardeert onze Savills-aanpak, die is geënt op een persoonlijke benadering, commerciële gedrevenheid en nuchterheid.’

Wordt het niet tijd meer kleur te brengen in de witte makelaarswereld; makelaars van andere etnische, religieuze en seksuele komaf zijn er nog amper.

Win Yan: ‘Het begin is er. Rolmodellen zijn belangrijk. Dat maakt het makkelijker om je mond open te trekken en je stem te laten gelden. Gelukkig zijn wij er, wij vervullen mooie rollen in deze club. Hopelijk laten we daarmee zien dat vrouwen maatschappelijk alles kunnen bereiken.’

Dit artikel is gesponsord door Savills.