‘Eerst huisvesting arbeidsmigranten, pas dan nieuw bestemmingsplan Trade Port'

Binnenkort moet de Europese logistieke hotspot regio Venlo ‘neen’ verkopen omdat vrijwel alle grond voor grote projecten is uitgegeven. Ondertussen wil de gemeente Horst aan de Maas pas op de plaats maken met het vaststellen van een bestemmingsplan voor de resterende 70 hectare op het regionale logistieke bedrijventerrein Trade Port Noord. Vijf vragen aan verantwoordelijk wethouder Rudy Tegels.
Delen:
Venlo was een van de snelst groeiende logistieke hotspots.

Logistiek dienstverlener DSV kondigde in februari de bouw aan van een warehouse van ruim 34.000 m2 in Trade Port Noord, verdeeld over twee lagen, aangevuld met ruim 8.000 m2 mezzanine en 33 docks. Er wordt dubbellaags gebouwd omdat er vrijwel geen grond beschikbaar is op dit totaal 400 hectare omvattende bedrijventerrein, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Greenport Venlo. De resterende 70 hectare ligt in de zuidpunt ten noorden van de A67 in Sevenum, waarvoor de gemeenteraad van Horst aan de Maas nog een bestemmingsplan moet vaststellen.

‘Ik reken erop dat de gemeenteraad van Horst aan de Maas dit gebied ook netjes afmaakt waarvoor het bestemd is,’ zei Ruud van Heugten, directeur van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, recentelijk tegen Vastgoedmarkt. Hij gaat er vanuit dat het bestemmingplan nog dit jaar, uiterlijk volgend jaar wordt vastgesteld. De tijd dringt. Anders moet binnenkort ‘nee’ verkocht worden.

Geen haast

Verantwoordelijk wethouder Rudy Tegels (CDA) van de gemeente Horst aan de Maas laat zich niet haasten, zegt hij desgevraagd. Hij verwacht dat het nog zeker drie à vier jaar duurt voordat de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart. ‘Er is de laatste jaren ook versneld ‘ja’ gezegd’, zegt hij schouderophalend over de consequenties voor wat tot voor kort een van de snelst groeiende logistieke hotspots van Nederland was.

Wethouder Rudy Tegels (CDA) van Horst aan de Maas

Tegels: ‘In de structuurvisie die in 2012 is vastgesteld door de betrokken gemeenten en de provincie Limburg voor Greenport Venlo is ervan uitgegaan dat de 400 hectare voor bedrijvigheid op Trade Port Noord zou volstaan tot 2040. De uitgifte is echter veel sneller gegaan dan wat destijds afgesproken is en ook maatschappelijk kan worden bijgebeend. Dat zorgt voor onrust bij omwonenden als er grootschalige bebouwing en nieuwe centrale huisvestinglocaties worden gezocht. De grote toename van arbeidsmigranten zet ook de woningmarkt onder druk.’

U doelt op aanzuigende werking op arbeidsmigranten van grote logistieke bedrijven op Trade Port Noord?

‘Ja, dan heb ik het in de eerste plaats over het huisvestingsvraagstuk voor arbeidsmigranten, die goed geregeld moet worden door alle betrokken gemeenten en de provincie Limburg – voordat B&W een voorstel kan sturen naar de gemeenteraad voor het bestemmingsplan. Het gaat om het realiseren van duizenden extra bedden voor arbeidsmigranten om de ergste nood te lenigen die er nu al is. Wij vinden namelijk dat de gemeente Horst aan de Maas onevenredig veel op het bord heeft gekregen, terwijl niet alle buurgemeenten hierin stappen hebben gezet. Over de grote behoefte aan arbeidsmigranten en benodigde huisvesting is sowieso nooit gesproken in de structuurvisie voor Greenport Venlo. Terwijl er naar verhouding een grote inzet van arbeidsmigranten nodig is.’

Waarom is de huisvesting van arbeidsmigranten zo’n brandende kwestie in de gemeentepolitiek van Horst?

‘Laat ik voorop stellen dat er een diepgeworteld besef is in onze landelijke gemeente dat arbeidsmigranten keihard nodig zijn. Arbeidsmigranten zijn hier van oudsher werkzaam in de land- en tuinbouw en ook in de logistiek en de industrie. Maar de afgelopen jaren is het door de enorme groei van de logistieke sector heel hard gegaan, misschien wel te hard. Op een bevolking van 42.000 inwoners telt de gemeente zo’n 5.000 arbeidsmigranten, waarvan 1.850 staan ingeschreven. We hebben vanaf 2012 zo’n 3.500 bedden voor arbeidsmigranten toegestaan, waarvan er ruim 2.300 bedden op tien centrale locaties. Telkens als de vaststelling van een nieuwe centrale locatie aan de orde komt, laait de discussie weer op.’

Labourhotel van Kafra Housing op bedrijventerrein Trade Port Noord in Sevenum

‘Grootste locatie op dit moment is het Labourhotel van Kafra Housing op Trade Port Noord met 416 bedden. Wij zouden graag zien dat Venlo ook op haar eigen bedrijventerreinen of haar deel van Trade Port Noord, of bijvoorbeeld in het groen in Greenport Venlo ruimte aanwijst voor meerdere dergelijke labourhotels. Het wachten is daarnaast op de notitie voor grootschalige logistiek van de provincie Limburg.’

Zijn er nog andere voorwaarden waaraan het Ontwikkelbedrijf en de twee grootaandeelhouders moeten voldoen voordat het bestemmingsplan in behandeling kan worden genomen?

‘Jazeker! Er zijn laatst vier kaders vastgesteld door de gemeenteraad voordat B&W met een bestemmingsplanvoorstel voor Klaver 7, het resterende terrein in Trade Port Noord, mag komen. Deze houden verband met de daadwerkelijke uitvoering van nog niet nagekomen afspraken door de provincie Limburg over de versterking van de robuuste groenstructuur en de inrichting van de groenbuffer en het landschapsplan rond de bestaande bedrijvigheid op Trade Port Noord en de verkeersveiligheid in het gebied. Verder wil Horst aan de Maas vele hectares inruimen voor kleinere kavels voor lokale bedrijven. Gezien deze vier kaders, en de tijd die nodig is om ze in te vullen, verwacht ik dat we op z’n vroegst over drie jaar aan de slag kunnen met het nieuwe berstemmingsplan. Tenzij het Ontwikkelbedrijf en de grootaandeelhouders natuurlijk eerder over de brug komen.’

Verwacht u dat er politiek draagvlak is voor nieuwe grootschalige bedrijventerreinen in uw gemeente?

‘We zullen hierin als regio gezamenlijk moeten optrekken, net als destijds met de integrale gebiedsontwikkeling Greenport Venlo. Allereerst moeten we met de hele regio een gezamenlijke economische visie schrijven. Welke werkgelegenheid willen we hier? Wat is de eventuele plek daarin voor nog meer grootschalige logistiek? De provincie Limburg is al bezig met de ontwikkeling van een visie op grootschalige logistiek, net als de provincie Brabant dat onlangs heeft gedaan. Ik denk dat er ook heel nadrukkelijk een taak ligt voor Den Haag en de nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening bij het vaststellen van grote regionale bedrijventerreinen met een flinke maatschappelijke impact zoals een Trade Port Noord. Maar nogmaals, alles in de juiste volgorde. Eerst die vier kaders invullen, dan het resterende bestemmingsplan vaststellen en dan die regionale economische visie voordat we vervolgstappen nemen.’