In een ‘slimme’ Smart City blijven mensen elkaar ontmoeten

In een ‘slimme’ Smart City blijven mensen elkaar ontmoeten

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.

Een Smart City is een stedelijk gebied dat data inzet om beslissingen te nemen en processen efficiënter te maken. Volgens de Smart City Index wordt een slimme stad gedefinieerd op basis van bestaande infrastructuur, technologietoepassingen en beschikbare (digitale) diensten voor haar inwoners. Om dit te realiseren wordt een stad volgehangen met sensoren die data verzamelen over onder meer luchtvervuiling, verkeersdrukte, mensenmassa’s en volle prullenbakken. En systemen reageren vervolgens op deze informatie; zo plant de vuilniswagen haar route langs de volle prullenbakken.

De alsmaar groeiende inwonersaantallen, in met name de grote steden, maakt dat steden moeten verdichten.. Hierdoor ontstaan nieuwe uitdagingen op het gebied van openbare veiligheid, bereikbaarheid en de impact van de stad op het klimaat; de leefbaarheid komt onder druk te staan. Toepassingen van slimme technologieën kunnen bijdragen aan de oplossingen. Bijvoorbeeld met platooning: het vormen van treintjes van voertuigen. Dit heeft als voordeel dat de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer wordt verbeterd. Tegelijkertijd zorgt platooning voor een lager brandstofverbruik én lagere CO2 uitstoot.

Een van de grootste uitdagingen voor een Smart City is hoe deze technologie in te zetten.. Slimme technologie in de stad maakt haar inwoners, en daarmee uiteindelijk de stad, juist dommer. Enkele basisvaardigheden die 10 tot 20 jaar geleden nog normaal waren, worden nu overgenomen door deze technologieën. Hoe navigeer je door een stad; tegenwoordig laten we ons volledig leiden door onze navigatie en wordt ons niet meer uitgedaagd.

Belangrijk is deze technologietoepassingen strategisch in te zetten in de ontwikkeling of bij transformatie van steden. Want stel je eens voor dat het leven in de stad (of daarbuiten) volledig gepland of gestructureerd is door beschikbaarheid van technologie. Alles is efficiënt en digitaal doordacht, ‘gerobotiseerd’. Het haalt letterlijk de levendigheid en de ziel uit de stad. De kans bestaat dat het merendeel van de mensen hun creativiteit verliezen door de komst van (te) veel technologie en onze onstilbare behoefte aan het zo efficiënt mogelijk inrichten van ons leven. En dat gaat ten koste van onze innovatieve kracht.

Het doel van technologie moet niet zijn het creëren van een ideale stad. De ideale stad is namelijk niet te creëren. Het heeft geen ziel omdat alles gemaakt aanvoelt. Gelukkig is Nederland te klein om steden zoals The Line in Saudi Arabië vanaf de eerste steen op te bouwen en hebben wij te maken met de bestaande bebouwde omgeving. Dit maakt dat ons vertrekpunt altijd inefficiëntie is. Het biedt gelukkig mogelijkheden voor spontaniteit en creativiteit en daarmee voor innovatie, wat de mens en daarmee de stad ten goede komt. Innovatie zorgt ervoor dat een stad meer is dan een plek waar mensen wonen, maar een plek waar mensen willen zijn. Een Smart City is pas echt slim als ze ervoor zorgt dat het een plek blijft waar mensen elkaar ontmoeten, misschien juist wel meer dan nu.

Elke maand verschijnt er een column van Elsbeth Quispel over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin geeft zij haar visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de gelijk genaamde whitepaper: De slimme Smart City.

Real Estate Strategy & Innovation is de service line binnen Cushman & Wakefield die een leidende rol neemt bij data gedreven strategische adviesopdrachten binnen de vastgoedmarkt. Waarmee we als professional real estate services company strategie en executie aan elkaar verbinden en blijvende toegevoegde waarde leveren aan onze opdrachtgevers.

De volgende column sluit aan bij ‘de weerbaarheid van de stad’ en gaat over verstedelijking, lessen uit de woestijn.

Dit artikel is gesponsord door Cushman & Wakefield.

Bezoek ook het partnerdossier op Vastgoedmarkt.nl