'Risicospreiding biedt weinig bescherming tegen pandemie'

'Risicospreiding biedt weinig bescherming tegen pandemie'

Geografische spreiding van vastgoedbeleggingen biedt weinig bescherming tegen een pandemie.

Dat constateert Maarten Jennen, directeur beleggingen bij pensioenuitvoerder PGGM, nu landen wereldwijd in een lockdown verkeren ter bestrijding van corona. Hoogleraar vastgoedeconomie Dirk Brounen vroeg Jennen onder meer naar zijn grootste zorg in de coronadialogen van Tias Business School in Tilburg.

Wereldwijde impact

'Ons basisscenario is een heel diepe recessie, hopelijk gevolgd door een snel herstel. Dan zullen er niet heel veel bedrijven failliet gaan. Maar als het herstel langer op zich laat wachten, wordt het een heel, diepe, langdurige neergang. Heel veel huurders zullen omvallen. Dat kan een probleem opleveren voor vastgoedinvesteringen. Dat is zeker een van mijn grootste zorgen, omdat de impact daarvan wereldwijd is.'

[Tekst gaat verder onder video]

Gespreide portefeuilles

'Partijen zijn goed gediversifieerd: ze hebben wereldwijd gespreide portefeuilles. Corona is aantoonbaar een niet-binnenlands verschijnsel', vervolgt Jennen. 'Dat kan het voordeel van diversificatie beperken. Nog steeds heeft spreiding zin, zeker over sectoren. Ik denk dat de winkel- en hotelmarkt op dit moment het hardst geraakt worden. We zien minder impact bij woningen en nog minder bij logistiek vastgoed. Die spreiding helpt dus zeker wel. Maar als dit langer gaat aanhouden zoals bij de vorige crisis, dan wordt het voordeel van die sectorale spreiding ook minder. Terwijl je het wel nodig hebt in zo'n periode.'

Zie ook de visie van Dirk Brounen in het artikel Bereid u voor op de crisis in de Vastgoedmarkt Outlook 2020.

Peter Hanff

Peter Hanff

Senior redacteur

Studeerde in 1994 af aan de Radboud Universiteit op de eisen voor landen om toe te mogen treden tot de eurozone. Volgt het monetair beleid sindsdien met argusogen. Werkte als journalist voor onder meer De Gelderlander en het Hoger Onderwijs Persbureau. Is sinds 2007 redacteur bij Vastgoedmarkt en heeft de portefeuille financieel.