Corporaties bouwen lustig verder ondanks coronacrisis

Anders dan in het commerciële segment bestaat er bij corporaties in ruime meerderheid nog geen vrees dat de nieuwbouw van woningen stilvalt. Dit blijkt uit onderzoek door Capital Value.
Delen:
Als beleggers beleggen in vastgoed dan zijn woningen favoriet.

Uit een recent uitgevoerd onderzoek van Capital Value (begin april) onder de grotere woningcorporaties blijkt dat 89 procent van de corporaties de huidige nieuwbouwplannen niet uitstelt vanwege het coronavirus. Daarnaast geeft 65 procent aan juist nu kansen te zien voor nieuwe acquisities in nieuwe of bestaande bouw.

Marco Pastors

De uitkomsten van het onderzoek zijn koren op de molen van onder andere Marco Pastors, de topambtenaar die aan het roer staat van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Hij sprak in een interview met Vastgoedmarkt de verwachting uit dat de corporaties na deze crisis gewoon door kunnen blijven bouwen, in tegenstelling tot de vorige economische crisis waarbij de corporatie ook werden geraakt.

Langere termijn

Veel corporaties geven aan dat plannen al gestart zijn en nu gewoon doorgaan. Corporaties investeren al jaren voor de langere termijn. Van de corporaties verwacht 64 procent dat andere marktpartijen door de Coronacrisis mogelijk plannen zullen uitstellen. Ook het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) sprak recent die zorg uit.

Stabiele samenwerkingspartner

Bijna twee derde (65 procent) van de corporaties ziet juist nu kansen om hun rol te pakken en zich te onderscheiden ten opzichte van marktpartijen als stabiele samenwerkingspartner in projecten. Voor bouwers en ontwikkelaars bestaat er hierdoor een mogelijkheid plannen aan te passen en meer rekening te houden met de uitbreidingswensen van corporaties.

Vertraging vergunningverlening

Bijna de helft van de corporaties geeft aan dat procedures bij vergunningverlening extra aandacht behoeft. Veel corporaties verwachten vertraging in de procedures. Lokale overheden moeten wat het betreft alles in het werk stellen om in deze periode van thuiswerken te blijven werken aan voortvarendheid in RO-procedures. Eerder vroeg de Neprom, branchevereniging van projectontwikkelaars, hier al aandacht voor.