Prologis: 'We ontwikkelen meer dan 4 walls and a roof'

Prologis: 'We ontwikkelen meer dan 4 walls and a roof'
Eindhoven DC3 [Foto Corné Bastiaansen]

Prologis ontwikkelt niet alleen logistiek vastgoed, maar blijft eigenaar en richt zich daarom ook op kwaliteit voor de lange termijn. Dit gebeurt met veel aandacht voor verduurzaming, het welzijn van de eindgebruikers en een optimale inpassing van de panden in het landschap. 'Wij krijgen steeds meer een maatschappelijke rol.'

‘Prologis ontwikkelt het vastgoed van morgen, dat over tien tot vijftien jaar ook nog hoogwaardig is’, zegt Sander Breugelmans, VP Country Manager Benelux.

‘Dat zie je terug in de kwaliteit van de gebouwen en in onze keuze voor de locatie: we ontwikkelen alleen op logistieke hotspots en in de echte clusters, in businessparken met meerdere gebouwen. Onze locaties moeten niet alleen goed bereikbaar zijn via de weg, maar ook per schip en via het spoor. We trekken al in een heel vroeg stadium met gemeentes op, in de planontwikkeling van een park.’

Arthur van Kooij: ‘Door een terrein slim in te richten kun je groenstructuren versterken.’

Zijn collega Arthur van Kooij, hoofd Project Management Northern Europe, vult aan dat Prologis bij de ontwikkeling van een bedrijvenpark breder kijkt dan alleen de logistieke ontsluiting. ‘We kijken ook naar de aansluiting bij bestaande groenstructuren. Door ons terrein slim in te richten kun je die structuren versterken. En door de clustering van onze gebouwen kunnen we vaak veel invloed uitoefenen op de inrichting van het complete park: gebouwen inpassen door een groene omzoming, groene gevels, bomenrijen. Relatief simpele maatregelen die wel erg bepalend zijn voor de manier waarop de bebouwing zich in het landschap manifesteert. We werken samen met landschapsarchitecten en ecologen. En we hebben ook oog voor een aantrekkelijke omgeving waar de mede-werkers graag vertoeven.’

Breugelmans: ‘Denk aan voetbalveldjes, picknick-tafels, plekken waar mensen kunnen hardlopen. Hierbij is een grote rol weggelegd voor ons concept Park Life, waarbij we al in de ontwerpfase onderzoeken waar behoefte aan is en in gesprek gaan met de gemeente: over de bereikbaarheid, eventuele samenwerking met opleidingscentra, de mogelijkheid van werkverschaffing, voorzieningen waar de gemeenschap behoefte aan heeft. We krijgen dus steeds meer een maatschappelijke rol.’

WELL Building standard

Daarbij is ook het welzijn van de gebruikers van de panden een item waar Prologis veel aandacht voor heeft, vertelt Breugelmans. ‘Van onze klanten kregen we te horen dat het werven en behouden van mensen in de logistiek een uitdaging is. Een goed gebouw kan daarbij helpen. Daarom omarmen we de WELL Building standard die de mens centraal zet, gericht op gezondheid en welzijn van medewerkers.’ Deze focus op WELL leverde voor het pand van Pantos in Tilburg een Gold certificaat op, als eerste volledig ingerichte logistieke gebouw ter wereld.

WELL als uitgangspunt zorgt voor distributiecentra met een andere invalshoek, legt Van Kooij uit. ‘Niet alleen bouwen om goederen zo efficiënt mogelijk op te slaan, maar ook een prettige werkplek creëren. Daardoor hebben we bijvoorbeeld inzicht gekregen in materialen die circulair zijn, met emissie naar de binnenruimte zodat de luchtkwaliteit goed blijft. Zaken als beplanting binnen en daglichttoetreding zorgen voor een vriendelijker omgeving. Je staat in een magazijn maar de beleving is heel anders. We krijgen vaak de feedback dat de medewerkers zich veel prettiger voelen. De klanten omarmen dit. Dus hiervoor werken we met hen samen. Het vraagt een gezamenlijke inspanning, want het is pionieren om een logistiek gebouw hieraan te laten voldoen.’

Herontwikkeling

Behalve met nieuwbouwprojecten is Prologis ook volop bezig met herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen en panden. Breugelmans: ‘Steeds vaker passen we een combinatie toe van renovatie en vernieuwing. De vloeren en de staalstructuren bijvoorbeeld behouden en met andere materialen erbij een pand een nieuw leven geven. In de toekomst zal het steeds meer die kant op gaan. Door slimme oplossingen te kiezen hoef je niet altijd volledig te slopen en kun je voortborduren op oudere panden. Dat hebben wij al succesvol gedaan en dat is een vorm van duurzaamheid.’

Verder bekijkt Prologis continu, soms samen met de huurders, wat er met de bestaande portefeuille in de Benelux van ongeveer 2,4 miljoen m2 mogelijk is om te verduurzamen, laat Breugelmans weten.

Sander Breugelmans: ‘We krijgen dus steeds meer een maatschappelijke rol.’

‘Op dit moment hebben we het programma Prologis Essentials waarbij we bekijken wat de pijnpunten van onze klanten zijn die we kunnen wegnemen. Zo zijn we panden aan het voorzien van led-verlichting. Wij installeren de volledige verlichting en garanderen de kwaliteit voor onze klanten. En we zijn druk bezig met het aanleggen van zonnepanelen, op vrijwel onze gehele portefeuille in Nederland. Met 40 megawatt tot nu toe zijn we een van de grootste zonne-energieopwekkers in Nederland.’

Ook zijn de twee trots op de smart wall die samen met Hello Energy ontwikkeld is: een informatiezuil waarop het energieverbruik in real time te zien is, voor bewustwording. Ook geeft de zuil op een scherm informatie over de luchtkwaliteit en het binnenklimaat, maar ook OV-informatie bijvoorbeeld. ‘Dit biedt dus heel veel mogelijkheden om te communiceren met de gebruikers van het gebouw. Dat doen we nu op alle nieuwbouwlocaties.’

Testlab

Alle innovaties kunnen eerst in de praktijk getest worden bij Prologis Labs, een testfaciliteit in Amerika: van datanetwerken tot heftrucks, alles wordt hier op de proef gesteld voor Prologis wereldwijd. Dat past bij de ambitieuze doelstelling die het bedrijf heeft om meer te zijn dan een ontwikkelaar van logistiek vastgoed. Beugelmans: ‘Wij bieden meer dan ‘4 walls and a roof’; we proberen samen met klanten en gemeenten als partner een distributiecentrum neer te zetten voor de langere termijn, dat goed in het landschap past en een prettige plek is om te werken.’

Opslag- en distributiecentra

Prologis is een wereldwijd opererende ontwikkelaar en investeerder van logistiek vastgoed met een Nederlandse portefeuille van ongeveer 2,4 miljoen m2. Prologis Benelux is aanbieder van opslag- en distributiecentra, met locaties in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zuid-Nederland, Antwerpen, Brussel en Luik.

Van Kooij: ‘Wij houden een relatie met de klanten en doen dus ons best om hun verwachtingen te overtreffen. Dat begint al bij de begeleiding van een bouwproces. Voor ons is dat gesneden koek, maar voor veel klanten is het iets wat hen overkomt en wat spanning geeft; we nemen hen dus bij de hand en leggen uit wat er gaat gebeuren.'

'We maken het proces aangenamer voor de klant, creëren een wij-gevoel en werken samen aan oplossingen. Daarbij is het van belang dat het ook plezierig is en dat er gelachen wordt.’

Dit artikel is gesponsord door Prologis.